• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Державна атестація Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ст.


Державна атестація Зеленогайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області

Навчальний заклад Визнано атестованим або неатестованим Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Наказ відділу освіти ХРДА Примітка
Зеленогайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області Атестованим з правом надання початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти, з правом видачі документів про освіту державного зразка про відповідний рівень освіти 30.04.2010 №3/15 30.04.2010 №113-а
Зеленогайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області визнана атестованою (Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30.04.2010 №3/15 "Щодо атестації Зеленогайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області", наказ відділу освіти Харківської районної державної адміністрації від 30.04.2010 №113-а "Про результати атестації Зеленогайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області" ( в кінці сторінки у вкладенні)
Заходи з виконання рекомендацій атестаційної комісії за підсумками атестаційної комісії державної атестації закладу

Заходи з виконання рекомендацій атестаційної комісії за підсумками атестаційної комісії державної атестації закладу

№ з/п Формування заходів, що заплановані на усунення недоліків Термін виконання П І Б, посада відповідаль-ного за реалізацію заходу та фахівців, які залучаються Відмітка про виконання, форма узагальнення інформації (документування факту) про усунення недоліків
БЛОК 1. Організація навчально – виховного процесу
1.1. Кадрова політика
1.1.2 Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення закладу педагогічними кадрами з відповідною вищою педагогічною освітою. До 25.08. 2018 Директор школи Є.Г. Ящук Виконується. Вчитель початкових класів Терещук І.О. закінчила у 2018 році ступінь бакалавра та вступила у ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди на магістра
1.1.5 Спрямувати зусилля для створення відповідних умов для розвитку науково-дослідницької роботи педагогічних працівників та виявлення творчих особистостей, які заслуговують відповідних нагород та присвоєння почесних педагогічних звань. Постійно Директор школи Є.Г. Ящук Вчитель хімії та біології Шевченко Л.М. - відмінник освіти. Вчитель географії Ящук Є.Г. нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.
1.1.6 Стимулювати педагогів закладу до наукової, дослідницької роботи. З метою ефективного використання годин варіативної складової навчального плану залучати вчителів до створення авторських програм. Постійно Заступник директора з навчально - виховної роботи Ніколаєва В.В. Вчителі школи систематично беруть участь у фаховому конкурсі «Учитель року». Досвід роботи вчителя початкових класів Кролевець Т.Г. узагальнений для подальшого вивчення та розповсюдження серед вчителів школи. (Наказ №39 від 09.03.2018,Протокол педагогічної ради від 31.03.2018 № 3.) Школа підтримує постійний зв’язок із ВНЗ.
1.1.7 Забезпечити інформаційну підтримку педагогам у впровадженні інноваційних технологій та ознайомлення з ЕПД. Приділяти належну увагу організації науково-дослідної та експериментальної роботи. Постійно Заступник директора з навчально - виховної роботи Ніколаєва В.В. В школі працює мережа Internet. Вчителі виписують фахові журнали, відвідують районні семінари. Вчителі математики, фізики, української мови та літератури, природознавства пройшли курси підвищення кваліфікації та курс Мicrosoft із цифрових технологій. Приділяється увага науково -дослідницькій та експериментальній роботі. Вчителі: · математики Хмара І.Ф. керувала дослідницькою діяльністю МАН учня 9 класу Маркова Т.(3 місце); · української мови Румянцева О.Л. керувала дослідницькою діяльністю МАН учениці 11 класу Хилюк І. .(5 місце); · української мови Гордієнко О.О. керувала дослідницькою діяльністю МАН учениці 10 класу Шоломинської Л..(4 місце); · зарубіжної літератури Малькова Л.І. керувала дослідницькою діяльністю МАН учениці 9 класу Мішиної І. (лауреат);; · біології -Шевченко Л.М. керувала дослідницькою діяльністю МАН учениці 10 класу Паткевич Н. .(лауреат); · музики Чернаті А.І.. керувала дослідницькою діяльністю МАН учениці 8 класу Мішиної А.(лауреат) · Географії Ящук Є.Г. керувала дослідницькою діяльністю МАН учениці 11 кл. Застави Г.(лауреат)
1.1.8 Проводити моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. Відстежувати результативність роботи з молодими вчителями. Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів та ставити завдання, що сприяють покращенню якості навчання. Протягом року Заступник директора з навчально - виховної роботи Ніколаєва В.В. Вивчався моніторинг досягнень учнів школи з математики За молодими спеціалістами Терещук І.О., Ніколаєвою В.В., Бондаренко Ю.О. закріплені наставники наказом по школі від 02.09.2016 № 200 Моніторинг профільного навчання та завдання щодо покращення якості навчання розглядався на засіданні педради школи 31.03.2017 № 3
1.2. Матеріально-технічна та навчально-методична база
1.2.1 Здійснити заходи щодо повної обробки вогнетривким матеріалом дерев’яних конструкцій будівель. Здійснити заходи щодо оформлення технічного паспорту на будівлі, споруди, інженерні мережі. До 01.09. 2017 Директор школи Є.Г. Ящук Направлено лист до відділу освіти ХРДА щодо виділення коштів для повної обробки вогнетривким матеріалом дерев’яних конструкцій будівель. Оформлений технічний паспорт будівель.
1.2.3 Порушити клопотання перед відділом освіти ХРДА про встановлення системи пожежної сигналізації в навчальному закладі. Скласти графік періодичного огляду, ремонту і чистки розподільчих щитів приміщень в навчальному закладі. До 01.09. 2017 Директор школи Є.Г. Ящук Порушено клопотання перед ВО ХРДА щодо встановлення системи пожежної сигналізації Складений та затверджений директором школи графік періодичного огляду, ремонту і чистки розподільчих щитів приміщень школи
1.2.4 Визначити шляхи поповнення лабораторним та демонстраційним обладнанням кабінету фізики. Переглянути стан спортивного інвентарю, проводити роботу з пошуку джерел фінансування для доукомплектування спортивним інвентарем спортивної зали. Вишукати можливості заміни інструментів в майстерні. До 25.08. 2017 Директор школи Є.Г. Ящук вчителі-предметники За рахунок спонсорів та батьків кабінет у 2017-2018 н.р. кабінет фізики поповнено телевізором, кабінет хімії поповнений лабораторним та демонстраційним обладнанням. Спортивний зал поповнений спортивним інвентарем (м’ячами, скакалки). ВВ майстерні частково замінені інструменти.
1.3. Фінансове забезпечення діяльності закладу
1.3 Доопрацювати бізнес план з урахуванням сучасних вимог. Дотримувати ДСАН ін. 5.5.2.008 – 01, правил пожежної безпеки для закладів, установ і організації системи освіти України До 25.08. 20178Директор школи Є.Г. Ящук Немає потреби. Дотримання правил пожежної безпеки для закладів) розглядалось на педраді 31.08.2018№ 8 та видано наказ по школі 08.08.2018 № 219 «Про заходи щодо забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту у школі»
БЛОК ІІ. Ефективність навчально – виховного процесу
2.2 . Результати виховної роботи
2.2.2 Визначити більш змістовну мету та принципи діяльності дитячого об’єднання. Посилити увагу щодо утвердження соціальної значущості, різноплановості дитячого об’єднання. До 18.09. 2018 Протягом року Заступник директора з виховної роботи Малькова Л.І. На засіданні методичного об’єднання класних керівників розглядалось питання чітко сформульованих завдань , напрямків діяльності та принципів роботи учнівського самоврядування. Спілка молоді «Прометей» звітує про свою роботу у шкільній газеті «Прометей»
БЛОК ІІІ. Управління навчальним закладом
3.1. Якість планування та контролю
3.1.3 Відображати результати управлінської діяльності в аналізі закладу. При підготовці переліку обов’язкових наказів користуватися листом МОН від 12.03.2001 р. № 1/9-98 щодо переліку обов’язкових наказів. Постійно Директор школи Є.Г. Ящук Заступник директора з навчально - виховної роботи Ліпова Т.А. В аналізі плану роботи школи за 2017 – 2018 навчальний рік відображена результативність управлінської діяльності. Накази по школі видаються відповідно до переліку обов’язкових наказів згідно листа МОН від 12.03.2001 р. № 1/9-98
3.1.5 Звернути увагу на результати повторної діагностики під час аналізу навчально-виховного процесу. Запланувати та перевірити плани ШМО вчителів щодо заходів та результатів ВШК. Зміст внутрішкільного контролю пов’язувати з аналітичними висновками про результати попередніх років роботи школи. Постійно Директор школи Є.Г. Ящук Заступник директора з навчально - виховної роботи Ніколаєва В.В. Проводиться повторна діагностика із вивчення стану викладання предметів. На початку навчального року складені та затверджені плани роботи шкільних методичних об’єднань. Адміністрація здійснює перевірку засідань методичних об’єднань та ведення документації. В наявності протоколи педагогічних рад, засідань ради школи, нарад при директорові, зборів трудового колективу.
3.1.6 Вносити до аналізу роботи закладу за рік наслідки поточної контрольно-аналітичної діяльності адміністрації. Чітко дотримуватися термінів зберігання ділової документації. Постійно Директор школи Є.Г. Ящук Наслідки поточної контрольно-аналітичної діяльності адміністрації вносяться у план роботи школи на поточний рік. Дотримуються терміни зберігання ділової документації, яка зберігається у пристосованому приміщенні під архів.
3.1.7 Привести у відповідність до нормативних вимог план ради школи та протоколи засідань ради школи, робити відмітки про виконання запланованого у плані роботи ради школи. Привести у відповідність до нормативних вимог кількісний склад членів ради школи. До 01.09. 2018 Заступник директора з виховної роботи Малькова Л.І. У плані роботи Ради школи та в протоколах Ради школи робляться відмітки про виконання. Кількісний склад членів ради школи приведений до нормативних вимог відповідно до Статуту школи, розділ 4 «Управління навчальними закладами» п.4.3.3.
БЛОК ІV. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу
4.1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу
4.1.1 Враховувати потребу у дієтичному харчуванні при складанні меню працівникам шкільної їдальні. Постійно Директор школи Є.Г. Ящук Немає можливості. Працює буфет - роздаток
4.1.2 Організувати лекторій для батьків з питань забезпечення здорового способу життя та попередження травматизму. До 01.09. 2018 Заступник директора з виховної роботи Малькова Л.І.Організований при школі лекторій для батьків з питань забезпечення здорового способу життя. Заняття проводяться 2 рази на семестр для батьків учнів 1-4 класів.
4.1.3 Збільшити кількість дітей, які охоплюються відпочинком і оздоровленням влітку. Протягом року Заступник директора з виховної роботи Малькова Л.І. Улітку 2018 року при школі працював дитячий оздоровчий табір для учнів початкових класів. (оздоровлено 59 учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту та за батьківські кошти). Проводиться активна робота з оздоровлення дітей у 2018- 2019 навчальному році.

.

.

Кiлькiсть переглядiв: 375

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.