• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Допоможи дітям теплим словом

На доброті існує світ


/Files/images/малечі.jpg /Files/images/доброоо.jpg

Правила доброти

Правила доброти дуже прості, треба тільки навчитися їх виконувати:

 • Допомагай слабким, маленьким, хворим
 • Жалій інших, а не себе
 • Ніколи не заздри
 • Бережи природу та охороняй її
 • Шануй працю інших людей
 • Допомагай друзям у біді
 • Прощай іншим помилки
 • Не будь жадібним
 • Люби своїх батьків та близьких
Будь завжди добрим ти!
Навчаймося добра, як вчаться мови діти,
Щоб потім все життя його творить святе.
Плекайте крізь роки троянди ніжні й жито.
Тримайте у руках, як сонце золоте.
Даруймо для людей погожі дні весняні,
Щоб щедрим садом вік святився небокрай.
Щоби пісні лунали до нестями
І повнився добром наш дім і рідний край.
Будь чистою і світлою, дитино.
Добро твори у світі кожен час.
Добро і є та категорія єдина,
Яка веде до світла кожного із нас.
Добром на доброту відповідай щоднини
Й на зло також добром відповідай.
Покликання найбільше для людини -
Добро творити!
Це запам’ятай.
Н. Красоткіна

Соціальний педагог школи Островська А.М.

проводить бесіди з дітьми пільгових категорій та з дітьми ,які звертаються за порадами.

В школі навчається 6 учнів - переселенців

Всеукраїнський благодійний фонд «Діти –

наше майбутнє» /Files/images/майбутнє.png

проводить II-у Всеукраїнську благодійну акцію«Дід Мороз - це Я і Ти»на підтримку дітей та дітей-сиріт, які знаходяться у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил (ООС).
Школи - учасники благодійної акції отримають подяки, фотозвіт. Активні учасники акції отримають Вітальну Новорічну листівку від учнів та вчителів шкіл прифронтової території зони проведення ООС.
Просимо довести інформацію про проведення вищезазначеної акції до відома активів учнівського самоврядування навчальних закладів та їх кураторів.
Куратор проекту: Андріянова Ольга Борисівна
Адреса благодійного фонду: Україна, м.Харків, вул.Танкова, буд. 112 Телефон:+38 (057) 752-60-43; +38 (063) 853-61-67; +38 (098) 897-24-47
E-mail: info@bfchildren.org.ua; bfchildren@gmail.com

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПРАВА ДІТЕЙ

Для забезпечення дітям можливості визначити себе як особистість і реалізувати свої можливості в безпечних і сприятливих умовах, в середовищі сім’ї або опікунів, для підготовки їх до життя у вільному суспільстві та захисту дітей створено ряд документів на державному та міжнародному рівні.
Насамперед, почнемо з того, що в Україні Конституцією 1996 року офіційно закріплено право кожної людини на життя (ст. 27). В діючому законодавстві України регулюються такі аспекти цього права: по-перше, заборона здійснення медичними працівниками евтаназії – навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань; по-друге, наявність кримінальної відповідальності за позбавлення життя, зараження вірусом імунодефіциту людини та за інші злочини проти життя людини.
Частина 2 статті 28 Конституції України закріпила положення про недопустимість катування, жорсткого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження чи покарання.
Згідно з частиною 3 статті 28 Конституції України жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Тобто забороняється проведення науково-дослідного експерименту на хворих, ув’язнених або військовополонених, а також терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв’язку з метою досліду.
Значну кількість особистих прав людини охоплює поняття “недоторканість особи”, яке розглядається, з одного боку, як право на свободу та особисту недоторканість (ст. 29), а з другого, як право на охорону особистого та сімейного життя (ст. 32).
Право на свободувключає такі аспекти, як гарантії від незаконного арешту та затримання, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право залишати Україну та повертатись в Україну.
Недоторканість особистого життя означає, що ніхто без згоди громадянина не має права втручатися в його особисте життя, обмежувати його подружні, родинні, інтимні та інші прояви індивідуальної активності.
Серед норм законодавства України, що стосуються охорони особистого життя, слід окремо виділити такі.
Недопустимість збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформаціїпро особу без її згоди, право громадян знайомитися із відомостями про себе. Тобто забороняється збирання відомостей про особу, якщо немає її попереднього погодження. Ви маєте право:
 • знати під час збору інформації, які відомості про Вас, з якою метою, як, ким, з якою ціллю використовуються;
 • заперечувати достовірність, повноту, доречність інформації.
Не припускається без згоди батьків або осіб, що їх замінюють, розповсюдження інформації про неповнолітніх, які здійснили злочин, про злочини щодо неповнолітніх, а також про самогубство неповнолітніх, якщо така інформація дає можливість ідентифікувати (розпізнати) особистість.
Право на збереження лікарської таємниці (ст. 31),за яким медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості.
Недоторканість житла (ст. 30).Це означає, що ніхто не має права знаходитися у чужому житлі проти волі його мешканців.
Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31).
Конституція закріплює свободу думки і слова, світогляду і віросповідання (ст. 34).
Свобода слова –це вільне вираження поглядів та переконань.
Свобода думкипередбачає відсутність державної ідеології, нав’язаної громадянину як юридичний обов’язок.
Щодо питаннясвободи віросповідання,то законодавством України встановлено, що батьки мають право за взаємною згодою подружжя виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії. Також закріплено право навчатися релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту. Зазначимо, що церква та релігійні організації відокремлені від держави, а школа від церкви.
Частина 1 ст. 52 Конституції України передбачає рівність дітейу своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Правовий статус дитини, окрім Конституції України, визначають ряд законів і підзаконних нормативних актів, які забезпечують розвиток дітей, встановлення гарантій і пільг для “маленьких громадян” нашої держави.
В Законі України “Про громадянство України” від 18.01.2001 року зазначено, що “дитина – особа віком до 18 років”.
В цивільному та сімейному законодавсті України поняття особи, що не досягла 18 років визначається поняттями“малолітньої”та“неповнолітньої”.
Відповідно до Цивільного кодексу України малолітньою є особа, яка не досягла 14 років та наділена частковою дієздатністю.Малолітні мають право:
 • самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість;
 • здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.
Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.
Неповнолітньою є фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та наділена неповною дієздатністю.

Неповнолітні особикрім правочинів, що можуть вчиняти малолітні особи,мають право:

 • самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами;
 • самостійно розпоряджатися майном, яке вони придбали на свій заробіток, стипендію чи дохід, за винятком нерухомих речей і транспортних засобів;
 • з 16 років вправі влаштуватись на роботу;
 • самостійно здійснювати права автора творів науки, літератури, мистецтва, права на об’єкти промислової власності чи власності на інші результати своєї творчої діяльності, що охороняються законом;
 • бути учасниками та засновниками юридичних осіб;
 • за нотаріально посвідченою згодою батьків здійснюють угоди стосовно транспортних засобів або нерухомого майна, яке їм належить;
 • за згодою батьків розпоряджатися коштами, що внесли інші особи на їхнє ім’я в банківські установи.
Закон України “Про охорону дитинства”, прийнятий Верховною Радою України 26.04.2001 року на виконання Конвенції про права дитини, завданням якого є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав і законних інтересів дитини в Україні, забезпечує кожній дитині право:
 • на житло –діти-члени сім’ї наймача чи власника житлового приміщення – мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником чи наймачем;
 • на майно –кожна дитина в тому числі і усиновлена, має право на одержання в установленому законом порядку у спадщину майна і коштів батьків чи одного з них, у випадках їхньої смерті або визнання їх за рішенням суду померлими, незалежно від місця проживання; дитина, батьків якої позбавлено батьківських прав, не втрачає права на наслідування їхнього майна у випадку визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісті відсутніми, дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна.
Батьки або особи, які їх заміняють, не мають права без дозволу органу опіки і піклування укладати угоди, що зачіпають майнові та житлові права дітей та належать нотаріальному посвідченню чи спеціальній реєстрації.
Окрім вищезгаданих, дитина має й інші, передбачені Сімейним кодексом України, Законом України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, Законом України “Про освіту” права. А саме:
 • бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також з питань сім’ї;
 • власності на майно, придбане батьками або одним з них для забезпечення розвитку, навчання та виховання (одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання);
 • висловити свою думку щодо способу управління її майном та на відшкодування матеріальних збитків за шкоду, завдану її майну;
 • з 14 років брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання, а також і на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними;
 • з 16 років змінити своє прізвище та ім’я у порядку, встановленому законом;
 • з 14 років вільно самостійно пересуватися по території України і вибирати місце перебування;
 • з 16 років вільно самостійно виїжджати за межі України;
 • з 6 до 18 років об’єднуватись у дитячі громадські організації;
 • з 14 до 35 років об’єднуватись у молодіжні організації;
 • противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї;
 • звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, а з 14 років – безпосередньо до суду.

Про проведення у регіонах України з 02 по 22 квітня 2018 року XIІІ Всеукраїнської благодійної акції ВБФ «Серце до серця» - «Почуй світ».

Президент Петро Порошенко підписав Указ від 12.01.2018 №5 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».

Глава держави видав відповідний документ з метою забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, посилення захисту їх особистих і майнових прав.
Президент визначив необхідність запровадження грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа за належні їм для отримання жилі приміщення та відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату такої компенсації.
Крім того, з метою забезпечення житлом цієї категорії дітей, Уряду доручено передбачати щорічно у Державному бюджеті України видатки для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла.
Кабінет міністрів також має опрацювати питання щодо розробки типових проектів та вимог для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, дитячих будинків сімейного типу, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.
Уряду також доручено вирішити в установленому порядку питання щодо підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян.
Обласним та Київській міській державним адміністраціям, зокрема доручено вживати заходи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм відповідного статусу, влаштування до сімейних форм виховання, створення з цією метою патронатних сімей та поширення практики наставництва.
Також з метою підвищення фахового рівня працівників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Президентвизначив необхідність запровадження програм їх підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та сертифікації діяльності.

2017-2018 н.р. до 1 класу школи зараховано 30 учнів. Старші учні школи допомагають малечі звикати до школи!


/Files/images/допоможи.jpg /Files/images/серце.jpg /Files/images/АЗБУКА.jpg /Files/images/улыбка.jpg

На доброті існує світ
І добротою пахне хліб.
На допомогу друзям йти –
Це також вияв доброти.
Доброта ніколи не старіє,
Доброта від холоду зігріє,
Доброта, як сонце світить,
Дітей й дорослих тішить.


18 листопада - Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

/Files/images/1/насильство.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 298

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.