• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт директора школи

12.06.2017.Звіт директора Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ящук Є.Г. за 2016-2017 навчальний рік

З березня 2005 року МОНУ (наказ №178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі. Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Протокол

загальношкільної конференції Зеленогайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області

від 12.06.2017 №1

Голова - голова шкільної ради Конашевич І.А.
Секретар - вчитель української мови та літератури О.О.Гордієнко
Присутні: 62 чол. (від педагогічного колективу 20 , від батьків-36 , від громадськості -6 ).

Порядок денний

1.Звіт директора школи Є.Г.Ящук перед педагогічним колективом та громадськістю за 2016- 2017 н.р.(згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних , загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»).
2. Звіт голови комісії ради школи з розподілу добровільних внесків Буряк М.О.
1.СЛУХАЛИ: директора школи Є.Г.Ящук про роботу закладу в 2016-2017 н.р. Вона наголосила , що у 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України (із змінами та доповненнями) „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, «Про позашкільну освіту», Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в України», Національної доктрини розвитку освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 , листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-296 від 09 червня 2016 року , наказу МОН України від 07 серпня 2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно викладання інформатики).наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 , листа МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», листа МОН № 1/9-364 від 12.07.16 року "Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році", листа МОН від 17.08.2016 №1/9-434 "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році", наказу МОН від 05.08.2016 № 948 , переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 навчальному році, наказу МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, додатка до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, наказу МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», листаМОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

1.1. Інформаційна довідка

Показники Стан
Мова навчання українська
Кількість класів 11
Кількість груп подовженого дня 1
Загальне число учнів в школі на 05.09.2016 207
прибуло
вибуло
випущено 11
є на кінець навчального року 206
Число учнів 1-го класу, що прибули з д/з 102
Забезпечення дітей гарячим харчуванням 49 %
Кількість працівників усього 35
у т.ч.: педагогічних 23
обслуговуючих 12
Кількість робочих місць у майстернях 25
Кількість робочих місць в комп‘ютерному класі 7
Забезпеченість навчальними кабінетами 100%
Забезпеченість підручниками і навчальними текстами 100%
Число книг у шкільній бібліотеці ( на одного учня) 75
Кількість їдалень (буфет –роздаток) 1
Кількість посадових місць у їдальні 24
Площа земельної ділянки 1,9 га
у т.ч. дослідної ділянки 0,5 га
Загальна площа всіх приміщень 1951,00 м2
у т.ч.: школа 1322 м2
навчальні приміщення 620 м2
спортивна зала 160 м2

Станом на 05.09.2016 року кількість учнів становила 207 учня, середня наповнюваність учнів у класах складала – 19 учнів, що у порівнянні з попереднім роком не змінилась.

Рік Кількість класів Кількість учнів по школі Наповнюваність Класів
2010-2011 12 227 19
2011-2012 11 202 18
2012-2013 11 184 17
2013-2014 11 184 17
2014-2015 11 212 20
2015-2016 11 204 19
2016-2017 11 207 19

Протягом року із закладу вибуло –9,прибуло – 8 учнів, випущено із 11 класу – 11 учнів, переведено до 10 класу – 13 учнів.

Стан і розвиток мережі школи має такий вигляд:

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1-4 класи 4 5 4 4 4 4 89 93
5-9 класи 9 7 5 5 5 5 92 93
10-11 класи 1 2 2 2 2 2 23 21
Всього класів 14 14 14 11 11 11 11 11
Кількість учнів 288 233 195 184 184 212 204 207
Набір до 1 класу 28 28 15 20 19 30 24 20
Набір до 10 класу - 34 15 9 13 11 12 13

На початок навчального року навчалося 207 учня, з них дівчаток 104, що становить 48% від загальної кількості учнів. Охоплено навчанням 100% учнів. На всіх дітей, які з різних причин продовжують навчання за межами нашого навчального закладу своєчасно оформлені документи.

1.2. Аналіз кадрового забезпечення за 2016/2017 навчальний рік

У 2016/2017 навчальному році в школі працювало 26 учителя. 85 % від загальної кількості педагогічних працівників ма­ють вищу освіт, 1 учи­тель має середню спеціальну освіту, 3 вчителя – базову вищу освіту. За штатним розписом в школі встановлено 20,56 педагогічних ставок. Сплановано потребу в педагогічних кадрах до 2017/2018 навчальний рік. Щорічно регулярно подається заявка до відділу освіти Харківської районної державної адміністрації на необхідність спеціалістів на навчальний рік. Протягом року навчальний заклад був забез­печений кадрами на 100 %. У закладі працювало:

  • педагогічних працівників — 26 осіб (2 вчителя знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, 4 сумісника);
  • обслуговуючий персонал 11 осіб.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:

- «спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист» — 6 вчителів;

- «спеціаліст вищої категорії, старший вчитель» - 2 вчителя;

- «спеціаліст І категорії» - 8 вчителів

- «спеціаліст ІІ категорії» - 2 вчителя;

- «спеціаліст» - 8 вчителів.

У закладі протягом 2016/2017 навчального року працювало:

  • педагогів пенсійного віку - 8 осіб;
  • МОП пен­сійного віку - 4 особи.

Середній вік педагогів у школі складає 43 роки . Плинність педкадрів у школі за 2016/2017 навчальний рік складає23 %. (звільнився заступник директора з виховної роботи. Вчитель історії та інформатики Кулініч Д.В.).

Навчально-виховний процес у школі здійснюють:

- сумісник - 1 соціальний педагог Островська А.М.

. у тому числі

- директор;

- заступник директора з навчально-виховної роботи;

- заступник директора з виховної роботи;

- педагог-організатор.

- логопед

Вчителі Терещук І.О. (початкові класи) має середню спеціальну освіту,Ніколаєва Ю.О., Чернаті А.І. – базову вищу освіту.

2 вчителя Ларіонова О.В. (початкові класи) та Цимбалюк Г.А. (заступник директора з виховної роботи, вчитель української мови та літератури) знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку, на вакансії вчителя інформатики були залучені вчителі математики тта фізики, (2, 4, 5 – 8, 10 - 11 класи) та педагог-організатор Ніколаєва В.В. (3, 9 класи), на вакансії вчителя предмету «Захист Вітчизни» працював сумісник Кришталенко В.О. Плинність кадрів у школі на кінець навчального року складає – 23 %. Звільнилися сумісники:

- вчитель предмета «Захист Вітчизни Кришталенко В.О;

- соціальний педагог Островська А.М.;

- вчителі музики Чернаті А.І.;

- практичний психолог Лесковська Ю.В.;

- вчитель трудового навчання Косточка А.М.;

- заступник директора з виховної роботи, вчитель історії та інформатики Кулініч Д.В.

Протягом 2016/2017 навчального року були видані такі накази: «Про перспективний графік щорічних відпусток працівників школи за 2016-2017 навчальний рік» (№ 03 від 03.01.2017), «Про надання щорічних відпусток працівникам школи» (№ 21-к від 12.05.2017),«Про розподіл адміністративних обов’язків між членами адміністрації школи» (№ 155 від 19.08.2016).

У навчальному закладі проводиться робота щодо створення кадрового резерву.

До кадрового резерву Зеленогайської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів входять:

№ з/п Посада, на яку формується резерв ПІБ Резерв
ПІБ Посада, яку обіймає
1. Директор школи Ящук Євгенія Григорівна Румянцева Олена Леонідівна Вчитель української мови та літератури, німецької мови, стаж роботи 18 р.
2. Заступник директора з навчально - виховної роботи. Ліпова Тетяна Анатоліївна Малькова Людмила Іванівна учитель світової літератури та російської мови стаж роботи 26 р
3. Заступник директора з - виховної роботи. Цимбалюк Ганна Андріївна Гордієнко Ольга Олександрівна Вчитель української мови та літератури, стаж роботи 7 р.

Щороку складається та реалізується план роботи з кадровим резервом. Це теоретичні заняття, круглі столи, психолого - педагогічні семінари – тренінги, творчі звіти.

Протягом минулого навчального року з вчителями, котрі знаходяться у резерві на адміністративні посади проведені заходи з вивчення нормативних документів, вони активно залучаються до процесів керівництва навчально-виховним процесом. Малькова Л.І. Румянцева О.Л., Гордієнко О.О. брали участь у перевірках різного рівня, підготовці до засідань педагогічної ради, складанні документів звітності, були призначені виконуючими обов’язки директора та заступників директора.

Інформатизація та комп’ютерізація

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, обласних та регіональних програм, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти щодо впровадження нових освітніх технологій є:

§ впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний

процес;

§ формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

§ удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

§ оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

§ використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

§ створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

§ підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

§ інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності

учнів;

§ створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в

навчальний процес;

§ підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

Протягом 2016/2017 навчального року продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп'ютером. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів. На початок навчального року з 26 учителів досконало володіли навичками роботи з комп'ютером —23 учителя, на кінець року — всі 26 вчителів.

В школі використовується програма «КУРС: Школа», яка зареєстрована (Свідоцтво ВР № 01110 от 07.08.2009) та схвалена (№ 14/18-1597 від 23.04.2010) Міністерством освіти та науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наша школа приєдналася до єдиної бази даних загальноосвітніх навчальних закладів.

Згідно наказу відділу освіти ХРДА від 11.10.2011 № 379 «Про організацію роботи загальноосвітніх навчальних закладів району у всесвітній мережі Інтернет» у школі забезпечено якісне функціонування офіційного сайту школи та його систематичне інформаційне наповнення. Відповідальним за функціонування офіційного сайту школи та його систематичне інформаційне наповнення призначено вчителя інформатики Кулініч Д.В.

Очікувані результати:

· оснащення закладу освіти сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерами;

· забезпечення закладу освіти ліцензійними базовими, управлінськими та педагогічними програмними засобами;

· удосконалення системи управління навчально-виховним процесом за рахунок використання комп’ютерно-орієнтованих засобів збирання та опрацювання інформації;

· забезпечення доступу до інформаційних ресурсів педагогічних працівників та адміністрації закладу з метою отримання оперативної інформації від органів управління, новинами про сучасні педагогічні технології тощо.

Підсумки навчально – виховного процесу

Аналіз навчальних досягнень учнів.

На кінець ІІ семестру 2016-2017 навчального року в школі навчається 206 учнів, з них: у 1-4 класах – 94 учня, у 5- 11 класах –112 учня. У 1 класі оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось вербально, у 2 класі з ІІ семестру здійснюється оцінювання.

Клас Кількість учнів Рівень навчання
Початковий Середній Достатній Високий
ІІ семестр Рік ІІ семестр Рік ІІ семестр Рік ІІ семестр Рік
2 25 0 0 8 8 14 14 3 3
3 26 0 0 8 8 14 14 4 4
4 22 0 0 10 10 9 9 3 3
5 19 0 0 8 8 9 9 2 2
6 15 0 0 9 9 6 6 0 0
7 25 0 0 18 18 7 7 0 0
8 21 0 0 16 16 3 3 2 2
9 13 0 0 9 9 2 2 2 2
10 8 0 0 5 5 3 3 0 0
11 11 0 0 8 8 3 3 0 0
Усього 185 0 0 99 99 70 70 16 16

На кінець року в школі навчається 206 учнів у 11 класах. З них навчаються на:

високому рівні - 9 % учнів;

достатньому рівні - 38 % учнів;

середньому рівні - 53 % учнів;

початковому рівні - 0 % учні.

Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці ІІ семестру проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріантної складової. Учні школи закінчили ІІ семестр з такими підсумками:

Клас Кількість учнів на початок року Кількість учнів на кінець року Не атестовано Успішність
В Д С П % якості досягнень
1 20 21 - - - - - -
2 26 25 - 3 14 8 0 68 %
3 26 26 - 4 14 8 0 69 %
4 21 22 - 3 9 10 0 55%
5 20 19 2 9 8 0 58%
6 16 15 - 0 6 9 0 40 %
7 23 25 - 1 6 18 0 28%
8 22 21 - 2 3 16 0 29 %
9 12 13 - 2 2 9 0 31 %
10 8 8 - 0 3 5 0 38 %
11 13 11 - 0 3 8 0 27 %
По школі 207 206 - 16 70 99 0 46 %

Як видно з даних таблиці, найкращих результатів у навчанні досягли учні початкових класів, на високому та достатньому рівні навчається -47 учнів, що становить 64 % . Найкращий рівень навчальних досягнень виявили учні 3 класу (класний керівник Кролевець Т.Г.), якість знань становить 69 %, 3 класу (класний керівник Терещук І.О.), якість навчання становить 55 % та учні 5 класу (класний керівник Сайко Л.А.), якість навчання становить 58 %. Серед учнів середніх класів добрих результатів досягли учні:

Клас Кількість учнів на кінець навчального року Кількість учнів, які навчаються на високому та достатньому рівні Якість знань % Класний керівник
5 19 11 58 Сова О.А.
6 15 6 40 Гордієнко О.О.
7 25 7 28 Румянцева О.Л.
8 21 5 29 Бугєра Г.О.
9 13 4 22 Хмара І.Ф.
10 8 3 38 Малькова Л.І.
11 11 3 27 Грушко А.І.

Найнижчий показник якості знань учнів у 9 класі – 22 %. Таким чином, на високому рівні закінчили:

на високому рівні - 9 % учнів, що на 2% вище, ніж у минулому році;

на достатньому рівні – 38 % учнів, що на 1% нижче, ніж у минулому році;

на середньому рівні – 53 % учнів, що на 1% нижче, ніж у минулому році.

Учнів, які навчалися на початковому рівні немає.

Якість знань загалом по школі становить:

Навчальний рік Якість знань у %
2011/2012 42
2012/2013 57
2013/2014 48
2014/2015 22
2015/2016 44
2016/2017 46

У таблиці, поданій нижче, представлені кількісні дані про учнів, які мають лише одну – дві оцінки, що не відповідає рівню їхніх знань. Це такі учні:

Клас П І учня Оцінка Предмет Вчитель
3 Уварова Д. Обужована Л. 6 6 англійська мова природознавство Гордієнко О.О. Кролевець Т.Г.
5 Лук’янчук М 6 6 математика природознавство Сова О.А. Шевченко Л.М.
6 Іванова Е. Сукіасян Н 6 6 математика математика Хмара І.Ф. Хмара І.Ф.

Ці учні потребують адресної методичної допомоги, оскільки саме вони є тим резервом, який може підвищити загальну успішність школи.

Порівняльна таблиця навчальних досягнень учнів за 3 роки

Рік Якість знань з навчальних предметів %
Українська мова Українська лі-ра Світова літ-ра Англійська мова Математика 5-6кл. Алгебра 7-9 кл. Алгебра та початки аналізу Геометрія Інформатика Історія України Всесвітня історія Фізика Хімія Біологія Географія Німецька мова Правознавство Природознавство
2012/2013 57 72 65 59 47 45 44 46 85 77 71 44 48 60 78 - 73 76
2013/2014 61 78 80 69 60 51 52 53 100 74 79 51 58 64 79 100 88 58
2014/2015 61 65 63 54 54 42 38 42 98 79 68 49 40 53 65 67 83 43
2015/2016 59 71 70 66 61 31 46 36 97 77 69 29 51 60 64 79 82 94
2016/2017 54 74 72 54 53 39 44 41 94 70 65 37 46 67 71 70 85 68

Вчителям української мови та літератури Румянцевій О.Л., Гордієнко О.О., англійської мови Бондаренко Ю..О.., математики Сові О.А., Хмарі І.Ф., фізики Грушко А.І., хімії та біології Шевченко Л.М., необхідно звернути увагу на прогалини в знаннях учнів, проводити індивідуальну роботу, уроки корекції знань, більш уваги приділяти включенню до уроків завдань творчого характеру, логічних задач, елементів суджень різного типу, приділити більш уваги відпрацюванню навичок стандартних завдань.

Показники навчальних досягнень учнів 4 класу з ДПА

та за рік з української мови, літературного читання, математики

Предмет Державна підсумкова атестація Якість знань % Річна Якість знань %
Високий Достатній Середній Початко-вий Високий Достатній Середній Початко-вий
К-сть % К-сть % К-сть % К- сть % К-сть % К-сть % К-сть % К- сть %
Українська мова 4 18 15 68 3 14 - - 86 3 14 16 73 3 13 - - 87
Літературне читання 13 59 8 36 1 5 - - 95 8 36 13 59 1 5 - - 95
Математика 7 32 11 50 4 18 - - 82 3 14 15 68 4 18 - - 82

Аналіз показників навчальних досягнень учнів 4 класу з ДПА та за рік з української мови, літературного читання, математики свідчить про те, що успішність учнів під час складання ДПА та за рік однакові. На 1% вища якість знань з літературного читання за рік, ніж за ДПА.

Відповідно до плану роботи закладу на 2016/2017 навчальний рік, у січні 2017 року у школі розпочалася робота щодо виявлення учнів, які за результатами медичних обстежень мають захворювання, що дають їм можливість бути звільненими від складання державної підсумкової атестації. Класні керівники 9 класу Щ/Шевченко Л.М.. та 11 класу Грушко А.І.. провели роз’яснювальну роботу з батьками учнів щодо необхідності своєчасного оформлення документів для того, щоб звільнити учня від ДПА за станом здоров’я. За підсумками проведеної роботи за станом здоров’я не було звільнено жодного учня.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014

№ 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за

№ 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», із змінами, внесене ми наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272», листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році»був складений розклад атестації та створені атестаційні комісії. Розклад державної підсумкової атестації учнів 9 класу погоджено з відділом освіти Харківської районної державної адміністрації. Склад атестаційних комісій затверджено відділом освіти Харківської районної державної адміністрації:

9 клас – 05.05.2017 року

наказом по школі від 22.03.2017 № 49 «Про затвердження розкладу ДПА в 4, 9 – х класах та складу атестаційних комісій для проведення ДПА».

Учні 9 класу проходили державну підсумкову атестацію з 3 предметів:

української мови (диктант), біології (письмово), математики (письмово).

Державна підсумкова атестація учнів 9 класу проводилась за завданнями до атестації Міністерства освіти і науки України. Узагальнені результати атестації подані у таблиці:

Предмет Кількість учнів Середній бал Кількість учнів, які підвищили або знизили річний рівень навчальних досягнень
річна атестація підвищили % знизили %
Українська мова (диктант) 14 7.3 7.9 6 47
Біологія 14 7.3 7.9 8 57 1 7
Математика 14 6.4 6.9 7 50 4 29

За даними таблиці видно, що атестаційні результати з української мови, біології, математики,

з української мови ДПА складали 14 учнів. Роботу виконали:

на високому рівні -4 учня, 6 учнів на достатньому.

Якість знань складає 57 %.

з біології ДПА складали 14 учнів. Роботу виконали:

на високому рівні -4 учня, достатньому -6 учнів.

Якість знань складає 57 %.

з математики ДПА складали 14 учнів. Роботу виконали:

на високому рівні -3 учня, достатньому -3.

Якість знань складає 48 %.

Охорона життя і здоров’я дітей

Протягом жовтня 2016 року в школі був проведений профілактичний поглиблений медичний огляд учнів. За результатами медичного огляду учнів виданий наказ від 19.12.2016 № 301 «Про розподіл учнів за медичними групами для організації занять фізичною культурою за результатами проведення поглибленого медичного огляду».

Питання проведення та підсумки поглибленого медичного огляду учнів розглядалась на нарадах при директорі (протокол № 6 від 02.09.2016), засіданнях педради (протокол № 12 від 31.10.16).

За результатами медичного обстеження прослідковується динаміка захворюваності дітей закладу в 2016/2017 навчальному році.

Із 207 учнів школи:

· Здорові – 168 учнів

Відносяться:

·

Клас Всього учнів в 2016– 2017 н.р. Туберкульоз кісток Хірургічні захворювання Гастоентор.захв. Міопія Бронхіальна астма Кардіол. захвор. Ожирення ГНМ ВСД ДИСВП
Пієлоніфріт Аденоїди ДЖВП Тонзиліт Хронічний бронхит нефронтоз
1 20 1 2 1
2 26 1 1 1
3 26 1 2 4 1
4 21 1 2 1 2 3
5 20 1 1 2 1 3 1
6 16 1 3 1 1
7 23 1 3 1 2
8 22 1 1 2 2 1
9 12 1 1 2 2
10 8 1 1 1
11 12 2 1 3
Всього 207 1 1 2 1 7 1 1 1 9 2 5 4 17 15 1
Рік Всього учнів Туберкульоз кісток Лор. захворювання Пієлоніфріт Аденоїди ДЖВП Астегматизм Порушення зору, міопія Гастроентор. Захв. Астма Кардіол. Захвор. Ожиріння Дерматит ВСД Хронічний бронхіт нефронтоз ГНМ ДИСВП
2014/ 2015 210 67 2 12 2 7 16 2 6 2 8 2 9
2015/ 2016 207 40 2 12 1 6 13 3 5 4 5 1 15
2016/ 2017 207 1 7 1 2 1 - 9 1 2 5 4 - 15 2 1 17 1

Всього хворіють різними хворобами по школі 68 учнів, що складає 33 % від загальної

кількості учнів.

Порівняно з минулим роком 2015/2016 у 2016/2017 році , кількість учнів , які хворіли на ЛОР захворювання зменшилось на 22,5 %, пієлоніфріт зменшилось на 1 учня, але захворюваність ГНМ складає 8%.

Аналіз даних медичного обстеження учнів школи свідчить про те, що близько 2 % хвороб органів дихання, 10 % хвороби системи кровообігу, 4,6 % хвороби органів травлення, 6,2 % хвороб ендокринної системи, 2,7 % хвороб сечостатевої системи, 5,9 % хвороб органу зору, 10,9 % хвороб ЛОР- органів, 7,8 % неврологічна патологія. Класоводи і класні керівники ознайомлюють батьків з результатами медичного обстеження учнів для проведення оздоровчих заходів. Вирішення проблеми зростання захворюваності дітей адміністрація школи бачить таким чином : тісна співпраця з медичними закладами, організація гарячого харчування дітей, оздоровлення дітей фізичними вправами, індивідуальний підхід до кожної дитини.

Аналіз стану роботи з безпеки життєдіяльності та забезпечення

здорового способу життя

Робота колективу школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від31.08.2001 №616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства.

Питання щодо збереження життя і здоров’я учнів постійно заслуховувалися на: нарадах при директорі (протокол № 2 від 20.02.17, протокол №4 від 26.05.2017), засіданнях педрад (протокол № 11 від 31.08.16, протокол №4 від 26.05.2017) , шкільному методичному об’єднанні класних керівників (протокол №4 від 06.05.17)та батьківських зборах (протокол №2 від 27.09.16, протокол №1 від 27.04.17).

В школі проводився вступний інструктаж для учнів та комплекс бесід з попередження дитячого травматизму в побуті, про що зроблено відповідний запис у класних журналах. Організовано чергування педагогічних працівників на перервах, розроблено інструкції для чергових учителів та учнів.

З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності .

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, робилися записи в зошитах із запобігання дитячого травматизму та записи в класних журналах. З пам’ятками на канікули ознайомлювалися батьки учнів.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з безпеки життєдіяльності при проведенні позакласних заходів.

У кабінетах з підвищеною небезпечністю розроблено й вивішено на видному місці інструкції з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, завірені директором школи. Вчителі - предметники вели журнали обліку інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями.

Адміністрація школи здійснювала якісну управлінську діяльність щодо превентивного виховання учнів, формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. Працюючи в рамках Школи сприяння здоров’ю, в закладі велася плідна робота з даного питання. Одним із завдань створення здоров’язберігаючого середовища стала така організація режиму праці й відпочинку школярів, створення таких умов для навчання й виховання, які б забезпечили високу працездатність учнів під час навчальних занять, дозволили б уникнути перевтоми в процесі освітньої діяльності.

З цією метою в школі створено умови для формування здоров’язберігаючого освітнього простору, в якому педагоги та батьки узгоджено вирішують завдання, пов’язані зі збереженням здоров’я дітей.

Класні кімнати оформлено з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог: з дотриманням кольорової гами, з обов’язковим лівобічним освітленням, що позитивно впливає на стан здоров’я учнів; велика кількість кімнатних рослин у кабінетах та рекреаціях школи також спрямована на створення комфортних умов для навчання.

Навчальне навантаження та методи викладання співвідносяться з віковими та індивідуальними особливостями учнів.

Організація літнього оздоровлення

У своїй діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей колектив школи керується наступними нормативно-правовими документами:

- Закон «Про оздоровлення та відпочинок дітей», зі змінами від 2014 року.

- «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591.

- «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329.

- Закон України «Про охорону дитинства», 2001 рік.

- Закон України «Про охорону праці», 1992 рік.

- Закон України «Про пожежну безпеку», 1994 рік.

- «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 року № 280.

- «Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України», наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2006 року №237.

- Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.04.2017 № 133 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 року»

Порівняльний аналіз стану здоров’я учнів за останні роки свідчить, що показники стану здоров’я учнів з найбільш розповсюджених захворювань залишились стабільними. Причиною цього в умовах інтенсифікації навчання є недостатнє вітамінне харчування, низький рівень занять спортом. Навчальні навантаження негативно впливають на дітей, які мають хронічні захворювання. У зв’язку з цим літнє оздоровлення набуває все більшої актуальності. Питання оздоровлення учнів влітку 2017 року розглядалось на засіданні педагогічної ради (протокол № 6 від 31.03.2017 року).

З 29 травня 2017 року по 16 червня 2017 року в Зеленогайській школі працював дитячий заклад відпочинку - табір з денним перебуванням «Барвінчата». Метою роботи табору було створення умов для повноцінного відпочинку, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів кожної дитини. Головним завданням було ведення пропаганди на здоровий спосіб життя, забезпечення захисту життя і здоров’я дітей, створення належних умов для відпочинку, розвитку творчих здібностей, охоплення краєзнавчою роботою. Дозвілля дітей було чітко організоване. Всі дні табору були насичені цікавими програмами, розважально-конкурсними, спортивними та рухливими іграми, прогулянками та екскурсіями, під час яких дітей супроводжували вихователі та медичний працівник. Корисними та повчальними були бесіди з техніки безпеки. Життя у таборі вирувало, з кожним днем приносячи все нові й нові враження. Дивовижними залишаться враження від екскурсії до станції юних натуралістів смт Покотилівка, Страусина ферма.

За результатами порівняльного аналізу оздоровчої кампанії прослідковується збільшення кількості дітей, що оздоровились за рахунок бюджетних та батьківських коштів. 59 учнів оздоровлено у дитячому закладі відпочинку - таборі з денним перебуванням «Барвінчата», серед яких учнів: 1-4 класів – 45; 5-8, 10 класів – 7 учнів (пільгові категорії), 7 учнів (за батьківські кошти).

У 2016/2017 н.р. у школі був організований мовний табір. До роботи були залучені вчитель англійської мови Бондаренко Ю.О., вчитель німецької мови Румянцева Олена Леонідівна. У таборі діти продовжували вдосконалювати навички володіння англійською та німецькою мовами.Тематика занять була різноманітна : «Одяг», «Шкільне приладдя», «Кольори», «Я, моя сім’я та друзі», «Рослини», «Тварини». Діти брали участь в інтелектуально-розважальних заняттях ,а також розробляли різні проекти

.Інформація про кількість дітей, що охоплені відпочинком у таборі з денним перебуванням

Всього дітей у таборі З них учнів:
1-4 класів 5-8, 10 класів (пільгові категорії) 5-8, 10 класів (за батьківські кошти)
59 45 7 7

2.Визначена вартість харчування дітей за батьківські кошти – до 30 грн.50 к.

Аналіз роботи шкільної бібліотеки

Робота шкільної бібліотеки нерозривно пов’язана з виховною роботою школи, план роботи бібліотеки складається, враховуючи загальношкільні виховні заходи. Протягом 2016-2017 н.р. під час проведення предметних тижнів та на інші свята оформлялися книжкові виставки на допомогу учням і вчителям у їх проведенні.

- «Моя земля – це незалежна Україна»;

- «Про здоровий спосіб життя»;

- «Наша мова калинова»;

- «Воїнам зони АТО присвячується»;

- «72 роковини Великої Перемоги»;

- «Біль і пам’ять Чорнобиля»;

- «Твої права і обов’язки »;

- «Книги – помічники у навчанні»;

- «Тобі, Тарасе, наша любов і шана»;

- «Новинки літератури» та інші.

Велика увага приділялась індивідуальній роботі з читачами. Поєднуючи різні форми роботи, бібліотекар постійно працювала над тим, щоб заохочувати дітей до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання. Це (1-4 класи) голосні читання мініатюр педагога В.О.Сухомлинського з різних тем: «Людина – вища цінність», «Повага та шанування старших», «Розвивай в собі чуйність», «Краса – радість життя»; ознайомлення з творами українських письменників Н. Забіли, Т. Коломієць, Ю. Збанацького. Премією «Великий Їжак» (яка присуджується найкращим дитячим письменникам України) відзначені: Юрій Бедрик («Тьотя Бегемотя»), Валентин Бердт («Мій друг Юрко Циркуль»), Василь Голобородько («Віршів повна рукавичка»), Михайло Григорів («Зелена квітка тиші»), Сашко Дерманський («Чудове Чудовисько в країні жаховиськ»), Дзвенислава Матіяш («Казки П’ятинки»), Олекса Росич («Джовані Трапатоні»), Марина Павленко («Русалонька із 7-В»), Роман Скиба («Баламутинки»)—протягом навчального року ознайомили дітей з творами цих письменників. В початковій школі проводились заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності школярів. Це бесіди і бібліотечні уроки: «Як створюється книга» (2 клас), «Як берегти книгу» (1 клас), «Як вибрати книгу» (3 клас), «Періодичні видання для молодших школярів» (4 клас) і інші. Всі ці заходи виховують бережливе ставлення до книги, підручника.

З метою утвердження значущості ролі бібліотек у сучасному громадянському суспільстві, створення належних умов для рівного доступу до інформації 30 вересня у Всеукраїнський День бібліотек в нашій школі пройшли такі заходи:

- «Посвята в читачі» - 2 клас;

- вікторина «Знавець казок» - 3-4 клас;

- година спілкування «Про книгу і бібліотеку» - 4 клас;

- бібліотечний урок «Знайомство з бібліотекою» - 1 клас;

На допомогу розширенню знань , самоосвіті учнів оформлено стенд: «Пам’ятка учня – читача».

Постійно надавалась допомога вчителям та учням у виборі літератури для проведення традиційних шкільних свят:

- Свято Першого дзвоника;

- Щедрість рідної землі;

- День вчителя;

- Осінній бал;

- День захисника України

- Свято Миколая, новорічні свят;

- 8 Березня;

- Приліт птахів;

- День Перемоги;

- День Матері;

- Свято Букваря;

- Визволителям зони АТО присвячується;

- Прощання з початковою школою;

- Свято Останнього дзвоника.

У співпраці з учителями і класними керівниками були проведені такі заходи:

«День пам’яті жертв голодомору» - (11клас, вчитель Грушко А.І..); виставка літератури «Голодомор – 1932-1933 рр. Пам,ятаємо».;

Проведено бібліотечний урок «Книга наш друг і порадник» у 8 класі.

- «Свято рідної мови» - (10 клас, вчитель Гордієнко О.О.);

-Конференція за творами Т.Г.Шевченка - (5-8 класи.);

-Цикл бесід про Героя Радянського Союзу К.М.Курячого;

-Місячник шкільних бібліотек під гаслом «Виховуємо громадянина України»;

-Виставка малюнків «Мій улюблений літературний герой»;

-Заходи до Дня дитячої книги( 1 клас).

-Тиждень безпеки дитини;

-До 31-річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС –зустріч з ліквідатором аварії Чуйко О.І.. який подарував шкільній бібліотеці книгу «Чорнобиль. Книга пам,яті»;

-Посвята в читачі першокласників;

Бібліотекар Шемет Т.О. разом з вчителями брала участь у виборі підручників для 8 класу.

З учнями 1-4 класів провели вікторину «Сторінками прочитаних книг». Відбулася виставка малюнків до прочитаних книг гуртка образотворчого мистецтва. Проведені шкільні лінійки:

- «День виведення військ з Афганістану» - (8-10 класи, вчитель Малькова Л.І.);

- «День пам’яті Чорнобильської трагедії» - (11 клас, вчитель Грушко А.І.);

Також були оформлені книжкові виставки та проведені шкільні лінійки, присвячені життю та творчості письменників та книг ювілярів.

Аналіз виховної роботи школи

за 2016 - 2017 н.р.

У 2016/2017 н.р.виховний процес було організовано згідно з нормативними документами, а саме:

- Конституцією України;

- Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

- Указом Президента України № 347/2002 від 17.04.02 року «Про Національну доктрину розвитку освіти»;

- Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243;

- Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

- Концепцією громадянської освіти виховання здорової нації;

- Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах;

- наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» від 31.10.2011 №1234;

- листом МОН № 1/9-253 від 22.05.16 року «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»;

- наказом МОН«Про проведення Уроків мужності» № 1/9-412 від 13 серпня 2014 року;

- листом МОН № 1/9-354 від 24.07.2016 року «Про проведення Першого уроку у 2016/2017 навчальному році;

- листом МОН № 1/9-385 від 30.07.14 року «Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації»

- наказом МОН від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

- Методичними рекомендаціями до вшанування в загальноосвітніх навчальних закладах загиблих від Голодомору 1932 – 1933 років (до Дня пам’яті жертв Голодомору)

Виховна тема школи:«Шляхи створення умов для формування та самореалізації громадянської компетентності учнівської молоді у мережній взаємодії якісно орієнтованого освітньо-виховного середовища».

Мета виховної роботи «Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу».

Виходячи з теми та реалізовуючи основну мету школи, визначено пріоритетні напрямки роботи, які було реалізовано протягом 2015/2016 навчального року, а саме: забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання і виховання; формування в учнів патріотичних почуттів, виховання національної гідності, правосвідомості; формування почуття особистої причетності до збереження природних багатств; виховання поваги до Конституції, законодавства України; виховання і розвиток потреб у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності, активізація роботи органів учнівського самоврядування, робота з батьківською громадськістю.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2016/2017 навчальному році працювало 4 класоводів 1-4 класів, 7 класних керівників 5-10 класів, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, заступник директора з ВР.

Протягом навчального року адміністрацією школи здійснювалась контрольно-аналітична діяльність, а саме:

- аналіз планів з виховної роботи на 2016/2017 н. р. відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (засідання ШМО класних керівників, протокол №1 від 10.09.2016);

- про стан виховної роботи (І семестр - наказ № 4 від 03.01.2017; протокол засідання педради № 6 від 20.04.2017, питання «Про роль позакласної роботи у формуванні особистості учня»; протокол засідання наради при директорові № 9 від 30.10.2016 «Про звіт з виховної роботи у вересні-жовтні»);

- перевірка планів з громадянського виховання (засідання ШМО класних керівників, протокол №1 від 05.09.2016);

- стан виховної роботи у школі та учнівського самоврядування (протокол засідання педради №5 від 31.03.2017, «Стан виховної роботи в школі, учнівського самоврядування»).

- підсумки роботи МО класних керівників (засідання ШМО класних керівників, протокол № 4 від 06.05.2017).

Робота шкільного методоб’єднання класних керівників є одним із головних чинників успішного виховного процесу.

Мета роботи ШМО класних керівників – підвищення фахового рівня класних керівників.

Протягом 2016-2017 навчального року класні керівники підготували і провели відкриті класні години:

· вересень - «Посвята в п'ятикласники» – 5 клас – Сова О.А., «Посвята в першокласники» – 1 клас – Сайко Л.А.;

· жовтень – «Хто людям добра бажає, той і собі має » – 9 клас – Хмара І.Ф.,

· листопад – «Вчимося жити в правовій державі» – 4 клас – Терещук І.О., «Правила культурної поведінки» – 10 клас – Малькова Л.І., «Ми - друзі природи» – 7 клас – Румянцева О.Л.,

· грудень – «Правова грамотність підлітків» – 11 клас – Грушко А.І., Ніколаєва В.В.

· січень – «Здоров`я – найбільший скарб»– 2 клас - Верцун К. І., «Небезпека в інтернеті» - 3 клас - Кролевець Т. Г., «Бій під Крутами. Пам`ятаймо подвиг справжніх героїв!» - 7 клас – Румянцева О.Л.

· лютий – «Вихована людина – доброзичлива людина» - 4 клас – Тере-

щук І.О., «У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі» - 5 клас – Сова О.А.

· березень – «Т.Г. Шевченко – поет, борець, людина» - 9 клас – Хмара І. Ф., «Спілкування з дорослими та однолітками» - 6 клас – Гордієнко О.О., «Для мами завжди ласкаві слова» - 5 клас – Сова О.А.

· квітень – «Чорно-білий птах Чорнобиля» - 8 клас – Шемет Т.О., Ніколаєва В.В., «Підкорення космосу» - 10 клас - Малькова Л.І.

· травень- 7 клас - «Небезпечний інтернет» - Румянцева О.Л.

Класоводи 1-4 класів постійно залучають свою учнів до участі в різноманітних конкурсах малюнків: «Минуле й сьогодення рідного краю», «Шкідливі звички», «Допоможи птахам взимку», «Пожежам - ні!», аплікацій, поробок з природного матеріалу. Особливо активно брали участь учні 2-4 класів (Верцун К. І. – 2 кл., Кролевець Т. Г.- 3 кл., Терещук І.О. – кл.; були проведені колективно-творчі справи: «Оберіг захисника України» (1-4 кл.), «Веселі старти» (2-4 кл.), для дітей ГПД 1-4 класів Верцун К.І. провела цікаву спортивну годину.

Класні керівники 5-11 класів протягом року провели цікаві та змістовні відкриті виховні заходи для учнів 5-11 класів: «Мати ніжна моя... Образ твій неповторний» (Малькова Л.І., 10 клас), «Уроки мужності» до Дня української армії (Грушко А.І., 11 клас), «Брейн-ринг з історії між учнями 8-9 класів» (Шемет Т. О.), «Туберкульоз. Питання? Відповіді!» (Гордієнко О.О., Румянцева О.Л. 6-7 кл.), «Голодомор» (Хмара І.Ф., 9 кл), «Тих полум'яних днів не згасне справа» (Грушко А.І., 11 клас), свято Нового року (Грушко А.І. 11 клас) та «Що? Де? Коли?» (Шемет Т. О. 7-8 кл.; Ніколаєва В.В., Кулініч Д. В. 10-11 кл.).

Відбулися екскурсії: екскурсія до страусиної ферми (Кролевець Т. Г., 1-4 класи), до хлібзаводу сел.. Кулінічі ( Гордієнко О.О. 5-7 кл.), до фабрики цукерок м. Харкова «Лісова пісня» ( 2-6 кл. Верцун К.І.) до музею Природи м. Харкова (8-9 кл. Шемет Т.О. та Хмара І.Ф.).

Формуючи ціннісне ставлення до держави, суспільства багато уваги приділялось вихованню в учнів національно-патріотичних почуттів, національної гідності, правосвідомості, поваги до Конституції, законодавства України. Цяроботазаймає значне місце і має системний характер. Велика увага приділяється національному вихованню на класних годинах. В школі працює краєзнавчий кімната-музей, екскурсії в який проводять учні школи. В ньому зібрано багато матеріалів, які використовуються під час проведення виховних заходів. Було організовано екскурсії до історичного музею, зустрічі з ветеранами війни, учасниками визволення України, дітьми війни.

У 2016/2017 н.р. у Зеленогайській ЗОШ І-ІІІ ст. відбулася низка заходів, присвячених героїзації осіб, які віддали життя за Україну та вшануванню їх пам`яті, а також до Дня визволення України від фашистських загарбників. Також члени інформаційного центру учнівського самоврядування провели екскурсії до шкільного музею для 1-8 класів. Молоді екскурсоводи докладно розповіли про героїчну долю Героя Радянського Союзу Курячого К.М., нашого односельця. В усіх класах відбулися класні години, присвячені особам, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України: «Внесок українського народу в Перемогу над нацизмом. Визволення України від німецько-фашистських загарбників», «Майдан. Революція гідності. Герої Небесної сотні». Діти взяли участь в акції «Листи захисникам», їхні звернення до захисників Вітчизни були передані волонтерами на передову, бійцям. Батьківський комітет регулярно протягом року збирав і передавав необхідну допомогу для бійців. Силами батьків та педагогічного колективу була зібрана допомога постраждалим в Авдіївці.

Велика увага приділялась правовому вихованню. Роботу було сплановано згідно програм :

- Комплексною програмою профілактики злочинності в Харківському районі на 2016-2020 роки

- Законом України "Про охорону дитинства".

Питання правової освіти та правового виховання розглядалися на батьківських зборах (30.09.2016, 28.04.2017). Було проведено тиждень правового виховання до якого входили наступні форми роботи: загальношкільна лінійка «Дотримання законів – основа життя школи», лекція «Правове забезпечення розвитку Української держави» (законодавче врегулювання економічного та соціального життя); бесіди «Законодавство про вибори народних депутатів України», виховні години за тематикою «Права людини», конкурс малюнків «Права дитини». Батьки та учні постійно знайомляться з українським законодавством та міжнародними документами з прав людини. Проведено години спілкування “Дерево міцне корінням, а людина – родом», «Подаруй свято іншим».

З метою знаходження оптимальних варіантів роботи з дітьми пільгового контингенту, з дітьми, які є вихованцями прийомної сім`ї, учнями “групи ризику” та дітей з сімей, які потрапили в складні життєві обставини, проводилась діагностична робота за допомогою проективних та інших психодіагностичних методик: “Неіснуюча тварина”, “Малюнок родини”, “Опитувальник Басса-Дарки”, тест “Схильність до ризику”, “Фрейбурська анкета”, вправа «Незакінчені речення» (профілактика суїциду) і анкета шкільної тривожності Т. Партико, соціометричні дослідження (групові).

В рамках профілактики схильності до суїцидальної поведінки проводилась методика «Незакінчене речення». Результатом психодіагностичної перевірки було виявлено норму 100%. Дослідженням підлягали учні 4-11 класів.

До цього розділу роботи необхідно додати інформацію про постійне спостереження за вище названими дітьми, аналіз поведінки дітей на уроках, перервах, спілкування та співпраця з класними керівниками. Під час відвідування родин проводилось коректне опитування друзів по дозвіллю та сусідів відносно їх стосунків і їх оцінки поведінки названих дітей (система «Довіра»). Протягом 2016-2017 навчального року велась плідна співпраця з місцевими органами влади та ХРЦСССДМ відносно контролю за відповідним до соціально прийнятих норм виховання дітей в сім`ях, які потрапили в складніі життєві обставини, в сім`ях дітей пільгового контингенту, в сім`ях дітей ППУ та «групи ризику».

Створені всі необхідні банки даних, складені індивідуальні картки дітей, написані характеристики дітей «групи ризику», ППУ, пільгового контингенту та акти обстеження житлово-побутових умов дітей пільгової категорії. Проведені повторні дослідження та моніторинг показали позитивну динаміку якісних змін в особистісних, комунікаційних та міжособистісних сферах життєдіяльності учнів.

Ціннісне ставленнядо сім’ї, родини, людей здійснюється через діяльність ради школи, загальношкільного батьківського комітету школи. Батьки є учасниками шкільних свят, позакласних заходів. Протягом року у школі проведено заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда; проходили зустрічі з ветеранами Другої світової війни, з учасниками війни в Афганістані, години пам'яті вшанування жертв Голодомору в Україні, ведеться волонтерська робота. Приймали участь у Всеукраїнській акції «Створимо «Абетку моєї країни України разом», Всеукраїнська акція «Намалюй свою мрію», конкурс дитячої творчості «Майбутнє країни – у мріях дитини», районний конкурс «Війна в історії моєї родини», Всеукраїнська акція зі збору кришечок - закруток для протезування воїнів АТО, фотоконкурс за темою: «За гідне життя людини праці!», Організована робота з батьками: батьківські лекторії, анкетування, тестування, які проводять практичний психолог, соціальний педагог, лікарі поліклініки, працівники правоохоронних органів, кримінальної міліції.

Значна увага приділяється ціннісному ставленню до природи. У школі постійно проводяться заходи, що сприяють вихованню бережливого ставлення до довкілля. Проводяться класні години, лінійки та рейди з формування екологічної культури учнів. Учні, батьки та вчителі взяли участь у Всеукраїнському екологічному двомісячнику «Зелена весна». Протягом квітня проходила КТС «Екологічна весна», у якій взяла участь громадськість селища. Також учні школи брали участь у акції «За чисте довкілля», у рамках якого у школі було проведено низку тематичних заходів, проведені лекції учасниками та організаторами проекту «EKOlanding». Було проведено виставку малюнків «Птахи – наші друзі», усний журнал «Ліси – багатство України, бережи їх!», операція «Зелений клас» (1-4, 5-7 кл.), бесіда «Вплив канцерогенів у продуктах харчування на організм людини” (6-7); «Парки – легені міст і сіл», «Перлини природи України (виступ-презентація перед початковою школою), конкурс есе на екологічну тему, конкурс творчих робіт на тему збереження природи, енергоресурсів, конкурс «Краща саморобка «Енергія навколо нас», свято дитячої творчості «Жива вода – Дельта».

Учні Зеленогайської ЗОШ (Перцова Анастасія, Ломака Софія, Марков Тарас) взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2017» із графічними і художнім твором.

Формування ціннісного ставлення до мистецтва, всебічно розвиненої особистості здійснюється на кращих народних та родинних традиціях. Педагогічний колектив намагається виховувати морально здорове покоління, працює над збереженням родинних традицій. Художньо-естетичне виховання здійснюється через проведення виховних заходів, що сприяють розвитку смаків, художніх уподобань дітей. Стали традиційним проведення свят: «Святий Миколай», Новорічні та Різдвяні свята. Працює краєзнавчий гурток. Проводиться День українського козацтва, екскурсії по історичних місцях України, благодійна акція з виготовлення Новорічних стіннівок бійцям АТО, конкурс малюнків «Мій улюблений мирний край», конкурс малюнка «Оберігаємо життя», обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край» (номінація «Ужиткове та образотворче мистецтво»), конкурс дитячого малюнку «Наше мирне небо».

Особливе місце займає формування ціннісного ставлення до себе.

Сприяння інтелектуальному, творчому розвитку особистостізаймає значне місце. Учні брали участь у шкільних, районних олімпіадах та обласних предметних олімпіадах, турнірах; у районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, у Всеукраїнському турнірі юних економістів, Всеукраїнський турнір юних філософів та релігіознавців, зональні змагання з шахів «Біла тура».

Робота з формування здорового способу життяпроводилась протягом навчального року. Учні школи брали активну участь у спортивно-масових заходах,які проводяться згідно з Положенням про обласну спартакіаду «Спорт протягом життя» і календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів Харківської районної державної адміністрації. У школі організована робота спортивної секції «Лижні гонки», члени якої посідають призові місця на районних, обласних, республіканських змаганнях.

Моральне-етичне вихованняздійснюється в процесі безпосередньої участі учнів у виховних заходах. В школі для учнів 5-х класів викладаються «Основи етики». Працює кімната педагогічної спадщини В. Сухомлинського. До МіжнародногоДня миру - конкурс малюнку на асфальті “Діти миру – за мир!”. До Дня українського козацтва: естафети «Ми – маленькі козачата», змагання «Козацькі розваги», прес-конференція«Козацькі сурми». Добродійна акція«Допомога ветеранам, людям похилого віку, малозабезпеченим». До Дня української писемності та мови: година спілкування «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна», години спілкування «Збережемо наш скарб – рідну мову!», «Національні та етнокультурні традиції», тематичні лінійки “Голодомор 1932-1933 р. р. Україна пам’ятає». До Дня Збройних Сил України: тематична лінійка «Моя Україна – демократична, вільна, я з нею пов’язую долю свою!», бесіда «День виведення військ з Афганістану». Учні взяли участь у виставці дитячих творчих робіт «Чорнобиль-довгий слід трагедії», літературному конкурсі «Ми за тверезе життя», конкурс «Ми-партіоти України», XI Всеукраїнська благодійна акція ВБФ «Серце до серця».

Велика увага приділялась безпеці життєдіяльності дітей.З метою запобігання дитячого травматизму та забезпечення здорового способу життя у школі пройшли такі заходи: місячники Дорожнього руху (01.09.09-30.09.2016), Тиждень знань з пожежної безпеки га тему «Вогонь наш друг, та не завжди можна чекати і біди» (жовтень), Тиждень знань безпеки життєдіяльності (грудень), Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності (лютий), Тиждень безпеки дитини (квітень), Тиждень безпеки дорожнього руху (травень) та Тиждень безпеки життєдіяльності; конкурси шкільних плакатів «Здоров`я нації» (березень). Учні взяли участь у районному конкурсі Юних рятівників, Юних інспекторів ДАІ, конкурсі екологічних бригад. Протягом року учні відвідували пожежну виставку (за графіком). Проходили зустрічі з представниками ДАІ та пожежної охорони, медпрацівниками. Учні школи брали участь у конкурсах:

  • дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»;
  • конкурс малюнків «Відповідальність починається з мене»;
  • щорічний конкурс для учнів середніх навчальних закладів освіти «Безпека очима дітей»;
  • I районному етапі щорічного Всеукраїнського фестивалю - конкурсу «Молодь обирає здоров'я».

У школі продовжила свою діяльність «Школа волонтерів». Паралельно із опануванням знань і навичок затвердженої програми учасники школи волонтерів проводили протягом 2016/2017 н.р., щомісячно, благодійні акції: «Від серця до серця» (збір продуктових товарів для Бійців в зону АТО. Стосовно цього був зняти репортаж телеканалом «Симон».

Паралельно із реалізацією запланованих у річному плані заходів з цього питання, колектив школи активно сприяє участі учнів в позашкільних акціях. Так, АК «Харківобленерго» оголосив конкурс на кращу шкільну ілюстровану стінну газету «Життя без електротравматизму». Для конкурсу виконали роботу учні Бурлай Іван (6 кл.), Перцова Анастасія (8 кл.).

Превентивне вихованняв школі базується на правових актах і документах, таких, як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства» та ін. і включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень.

Педагогічний колектив забезпечує реалізацію програми правової освіти дітей та учнів школи, використовуючи різноманітні методи, засоби та форми роботи. Постійно вивчається передовий досвід діяльності у сфері правової освіти. До співпраці зі школою залучаються представники кримінальної міліції, медичних установ та молодіжних організацій.

Класні керівники приділяють увагу індивідуальній виховній роботі з учнями пільгового контингенту, тримають на контролі учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Всі учні та їх батьки проінформовані про роботу шкільних психологів, про можливість надання практичної консультації. Налагоджена співпраця з ССД, КМСД, районною лікарнею щодо захисту прав дітей з родин, що опинились в складних життєвих умовах.

Постійно проводяться заходи щодо запобігання правопорушень і злочинності серед дітей.В школі створено банк даних учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги. Ці учні залучені до участі в гуртках, беруть участь у проведенні класних і шкільних виховних заходів.

Дієвою є робота спілки молоді «Прометей», яка співпрацює з Лігою старшокласників Харківського району. Президент спілки молоді Філей Аніта (11 клас) неодноразово брала участь у засіданнях Ліги старшокласників також президент спілки молоді брала активну участь у акціях «Серце до серця». Керівники шкільних центрів входять до складу районного центру «Милосердя». Члени спілки влаштовують свята і конкурси в школі, активно допомагають у важливих шкільних справах. Дієвою є робота Центрів Спілки молоді. Центром «Дозвілля»було організовано тапроведено концерт до Дня Учителя; концерт-виставу «Українські вечорниці»; концерти до свята 8 березня; літературно-музичну композицію «Дзвони Чорнобиля»; КТС «У війни не жіноче обличчя», КТС «Екологічна весна». Центром «Дисципліни тапорядку»проведено тренінгові заняття з учнями 5-7 класів «Рівний рівному»; круглий стіл «Законодавство, яке тебе захищає»; конкурс малюнків «Я – громадянин України»; бесіди «Символи моєї держави». Центром «Знання» організовано роботу учнівського лекторію; випуск тематичних газет, серед яких найбільш цікаві до дня заснування селища Високий, відкриття Малих олімпійських ігор. «Спортивно-туристичний» центр щомісяцяпроводив різноманітні рейди, допомагав в організації заходів, а саме: круглий стіл «Актуальні питання боротьби зі СНІДом»; рейди «Чисті руки», «Твій зовнішні вигляд», «Чистий класний кабінет»; бесіди «Емоційне здоров’я», «Профілактика захворювань на СНІД», «Нікотин вбиває людину», «Профілактика венеричних захворювань», «Рухливі вправи твій помічник зі збереження та зміцнення здоров’я».

Важливою ланкою діяльності педагогічного колективу у виховному процесі є організація роботи з батьками. Організовано батьківські лекторії, анкетування, тестування, які проводять практичний психолог, соціальний педагог, лікарі поліклініки, працівники правоохоронних органів, кримінальної міліції. Родинно-сімейне виховання здійснюється через діяльність ради школи, загальношкільного батьківського комітету школи. Батьки є учасниками шкільних свят, позакласних заходів. За планом роботи школи кожний семестр проводилися загальношкільні батьківські збори (протокол №1 від 09.10.16, протокол №2 від 04.04.17) та кожну чверть класні батьківські збори.

31 серпня 2016 року проведена загальношкільна батьківська конференція, на якій були вибрані члени ради школи та затверджений план роботи. Було запрошено батьків для участі в проведенні різноманітних місячників, декад, лекторіїв, свят, заходів, разом із батьками були проведені КТС «У війни не жіноче обличчя», КТС «Екологічна весна».

На засіданнях Ради школи вирішувалися питання організаційного, виховного, заохочувального характеру, пов’язані з реалізацією навчально-виховного завдання, відпочинку та дозвілля дітей, шефської допомоги школі, атестації педагогічних працівників, озеленення та благоустрою шкільної території, контролю за організацією гарячого харчування учнів. Члени батьківського комітету школи разом з вчителями та дітьми брали участь у акціях «Родина», «Турбота», «Діти вулиці», підготували декілька клопотань до спонсорів, громадських організацій щодо надання благодійної допомоги школі.

Мета і завдання виховної роботи були реалізовані у школі, але поряд із зазначеними позитивними моментами у роботі мають місце й окремі недоліки:

- потребує більш якісної систематизації робота правової освіти та превентивного виховання учнів;

- недостатня спільна роботи ШМО класних керівників та органу шкільного самоврядування СМ «Прометей»;

- недотримання вимог до ведення документації з виховної роботи та планування.

Протягом року заступник директора з виховної роботи (Хмара І.Ф.) та педагог-організатор (Ніколаєва В.В.) школи брали участь у засіданні молодого та малодосвідченого спеціаліста на базі Бабаївської ЗОШ I-III ступенів ім. Потапенка , нарадах заступників директорів з виховної роботи, нарадах заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів у формі вебінару, семінарах .

-Досягнення Міжнародного, Всеукраїнського, обласного, районного рівнів Академічно обдаровані

Учасники І етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт

МАН Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2016 – 2017 навчальному роц

1. Хілюк Ірина Віталіївна - 11 клас Філософії та суспільствознавства – Журналістика - Українська мова та література- Семантико-граматичні особливості дієслова у тексті реклами - Румянцева Олена Леонідівна, учитель української мови та літератури Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, спеціаліст першої категорії.

2. Марков Тарас Євгенович – 9 клас – Математики – Математика – Математика- Числа Фібоначчі ІІІ м- Хмара Ірина Федорівна, учитель математики Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист – ІІІ місце

3. Шоломінська Лілія Степанівна – 10 клас –Мовознавства - Українська мова - Українська мова та література - Особливості лексичного складу поезії В.Симоненка - Гордієнко Ольга Олександрівна, учитель української мови та літератури Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, Гордієнко Ольга Олександрівна, учитель української мови та літератури Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, спеціаліст другої категорії.

4. Мішина Інна Романівна – 9 клас - Літературознавства,фольклористики та мистецтвознавства - Зарубіжна література - Зарубіжна література - Шекспірівське питання у роботах сучасних українських шекспірознавців - Малькова Людмила Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

5. Паткевич Надія Олександрівна – 10 клас - Хімії та біології - Зоологія, ботаніка - Біологія - Корисні властивості меду для здоров`я людини - Шевченко Людмила Михайлівна, учитель біології Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної - спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. ІІІ місце

6. Мішина Анна Романівна – 8 клас - Літературознавства,фольклористики та мистецтвознавства – Фольклористика - Українська мова та література - Колядки і щедрівки в контексті календарно-обрядового жанру - Чернаті Анастасія Іштванівна, учитель музичного мистецтва Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, спеціаліст.

7. Застава Ганна Олександрівна – 11 клас - Наук про землю - Геологія, геохімія та мінералогія – Географія - Землетруси в Україні як наслідок тектонічної будови Карпатських гір - Ящук Євгенія Григорівна, учитель географії Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

Призери ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад:
1.математика -Марков Т., учень 9 класу, ІІ місце; Шоломінська Л.,учениця 10 класу, ІІ місце; Торяник Д.,учень 8 класу, ІІІ місце.
2.фізика -Марков Т., учень 9 класу, посів І м та Застава Г, учениця 11 класу - посіла ІІІм.
3.Українська мова та література -Ломака С.,учениця 7 класу, ІІІ місце.
4.Астрономія - Марков Т.,учень 9 класу, ІІ місце,
Застава Г., учениця 11 класу-ІІ місце
5.Біологія -Застава Г., ІІІ м-11 клас.
6.Хімія- Погасій Д., 8 клас, ІІІ місце, Шоломінська Л.-ІІІ м.
7.Економіка - Мішина І., ІІІ місце
Турнір з географії - ІІІ місце, турнір з математики - ІІІ місце.

Творчо обдаровані

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», конкурс плакатів

Шоломінська Лілія 10 клас Переможець районного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Дивограй» - номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»

Єрмоленко Михайло 5 клас Переможець районного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Дивограй» - номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»

Прохоренков Владислав –номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»

Спортивно обдаровані

04.03.2017-05.03.2017 відбувся Відкритий кубок м.Харкова з лижних гонок, в якому взяли участь учні школи(лижна секція):Кисель 0.-І м, Зарвіро В. -І м, Томашевський О.-І м, ІІ м, Кулак О.-ІІІм,ІІІм.

05/03/2017

Відкритий кубок м.Харкова з лижних гонок

1.Томашевський О. –І М. дист.-5км рез-т – 13.33 серед юн. 2001-2002 р.н.

ІІ м. у чемпіонаті м.Харкова з лижних гонок на дист. 5 км рез-т 14.55 серед юн.

2.Кулак Олександр ІІІ м. у чемпіонаті м.Харкова з лижних гонок. Дист.-5 км рез-т -15.50 серед юн.

ІІІ м. у відкритому Кубку м.Харкова з лижних гонок на дист. 5 км, рез-т 14.22 серед юн. 2001- 2002 р.н.

3.Кулєшов О. ІІІм у відкритому Кубку м.Харкова з лижних гонок на дист. 5 км, рез-т 16.16 юн.1999 – 2000 р.н.

4.Кисель О. у відкритому Кубку м.Харкова з лижних гонок на дист. 5 км, рез-т 18.19

5.Зарвіро В. у відкритому Кубку м.Харкова з лижних гонок на дист. 5 км, з рез-т 18.09 серед юн.2003- 2004 р.н.

Учні школи взяли участь у турнірах:

«Юних математиків» - 3 місце

«Юних фізиків» - 6 місце

«Винахідників і раціоналізаторів» - 12 місце

«Юних географів» - 3 місце

«Економістів» - 26 місце

«Хіміків» - 13 місце

«Біологів» - 10 місце

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня -2017 «Левеня»

Марков Тарас-відмінний результат-9 кл

Учасники конкурсу:

Перцова Анастасія -9 кл

Мішина Інна – 9 клас

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека»

Диплом «Золотий лелека» - Вавулін Георгій – 7 кл

Сертифікат учасника – Шевченко Альона - 11 кл

-Школа отримала сертифікат за вагомий внесок у підвищення обізнаності школярів щодо питань енергоефективного освітлення в межах «Всеукраїнської освітньої кампанії в школах з енергоефективного освітлення» , яку реалізовано Проектом «Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення» за сприяння Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду.

· Стан матеріально-технічного забезпечення

Навчальні кабінети забезпечені на 75% від загальної потреби. Навчальні посібники постійно оновлюються.

Спортивна зала забезпечена спортивним інвентарем недостатньо. Суттєвого оновлення потребує гімнастичний сектор.

Пришкільна навчально – дослідна ділянка становить 0,5 га.

У школі є такі навчальні кабінети:

- української мови та літератури – 1;

- хімії - 1

- іноземної мови - 1;

- біології -1;

- фізики -1;

- математики - 1;

- захист Вітчизни – 1;

- інформатики – 1;

- географії – 1;

- комбінована майстерня – 1;

- майстерня з обслуговуючої праці,

- спортивна зала – 1;

- початкових класів – 4;

Навчальні кабінети фізики, хімії мають лаборантські кімнати, де зберігаються прилади, наочні посібники, реактиви для проведення дослідів.

Спортивний інвентар зберігається в інвентарній спортивної зали.

Станом на 01.05.2017 року з технічних засобів навчання в школі наявні:

- телевізори –8 шт.;

- комп'ютери – 14 шт.;

- сканер – 2 шт.;

- відеомагнітофон – 1 шт.;

- DVD плеєр - 1шт.;

- DVD - 1шт.;

- принтер – 6 шт.;

- модем – 1 шт.;

- ADSL - 1 шт.;

- магнітофон – 6 шт.;

- музичний центр – 2 шт.;

- фотоапарат - 1 шт.;

- цифрова відеокамера - 1 шт.;

- музичний центр «Карооке» - 1 шт.;

- ксерокс - 3 шт.;

- швейні машини - 4 шт.

- мультимедійний проектор BenQ MS 500 - 1 шт

- Принтер, сканер, ксерокс (3 в 1) – 2 шт

Шкільний буфет – роздаток повністю забезпечений меблями, посудом, має 24 посадкових місця.

В наявності:

- холодильник – 1 шт.

- морозильна камера – 1 шт.

- три електроплити, ;

- водонагрівач (бойлер) – 1 шт.

Все наявне електрообладнання буфету заземлене. Стан буфету відповідає санітарним нормам. Школа забезпечена доброякісною питною водою. Функціонує 2 питних фонтанчика, 7 рукомийників.

Школою та структурним підрозділом КЗОЗ Мерф'янської ЦРЛ сел.Високий складено угоду про медичне обслуговування школярів. В школі діє медичний кабінет, де зберігається аптечка першої допомоги, є в наявності необхідне обладнання.

Контроль за станом здоров'я здійснює лікар ЗПСМ Нарижна В.М. та медична сестра Антонян І.Б.

В медичному кабінеті зберігаються медичні картки на всіх учнів.

Фінансове забезпечення діяльності закладу:

У 2016-2017 н.р. на покращення матеріально-технічної бази закладу було залучено –157054,05грн.

із них:

бюджетні – 111054,05грн.

1) металопластикові вікна –75013,00 грн

2) вугілля - 22610,00 грн.

3) дрова-1296,00 грн.

4) електроплита - 8406,00грн.

5) фарба – 1340,95грн

6) посуд – 2388,10

позабюджетні кошти – 46000 ,00 грн.;

спонсорами було надано допомогу у вигляді матеріальних цінностей:

1) меблі – 10250,00 грн.

2) телевізор – 7299,00 грн.

3)дошка -1385,00грн

4) гардини – 1965,00грн

5) канцтовари –2361,47грн.

6) господарчі товари –5739,59грн.

7) лінолеум -5273,40 грн

8) будматеріали – 735,32грн.

9) миючі та дезінфікуючі засоби – 1113,72грн

10) фарба -8695,00грн.та інше.

ПОСТАНОВИЛИ:роботу директора Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ст.. за 2016-2017 н.р. вважати задовільною.

2. СЛУХАЛИ :звіт голови комісії ради школи з розподілу добровільних внесків Буряк М.М.за 2016-17н.р. Вона повідомила , що У 2016-2017 н.р. на покращення матеріально-технічної бази закладу було залучено –157054,05грн.

із них:

бюджетні – 111054,05грн.

1) металопластикові вікна –75013,00 грн

2) вугілля - 22610,00 грн.

3) дрова-1296,00 грн.

4) електроплита - 8406,00грн.

5) фарба – 1340,95грн

6) посуд – 2388,10

позабюджетні кошти – 46000 ,00 грн.;

допомога у вигляді матеріальних цінностей:

1) меблі – 10250,00 грн.

2) телевізор – 7299,00 грн.

3)дошка -1385,00грн

4) гардини – 1965,00грн

5) канцтовари –2361,47грн.

6) господарчі товари –5739,59грн.

7) лінолеум -5273,40 грн

8) будматеріали – 735,32грн.

9) миючі та дезінфікуючі засоби – 1113,72грн

10) фарба -8695,00грн.та інше.

Всі закуплені меблі,будматеріали, канцтовари, господарчі товари, миючі та дезінфікуючі засоби були оприбутковані через матеріальну групу відділу освіти та передані згідно акту прийому-передачі на відповідальне зберігання завгоспу школи .

ПОСТАНОВИЛИ: роботу комісії ради школи з розподілу добровільних внесків вважати задовільною.

Голова І.А.Конашевич

Секретар О.О.Гордієнко

Кiлькiсть переглядiв: 703

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.