• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Життя профспілки

/Files/images/pk/0.jpg

Шановні колеги!

Надсилаємо вам для ознайомлення та врахування в роботі листи Міністерства освіти і науки України від 18.05.2023 № 1/7051-23 та Міністерства економіки України від 16.05.2023 № 4706-05/22258-03 щодо збереження середнього заробітку педагогічним та науковопедагогічним працівникам закладів освіти, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які до мобілізації працювали за сумісництвом.

Міністерство освіти і науки України

Про надання роз’яснення

Міністерство економіки України розглянуло лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2023 № 1/4377-23 стосовно збереження середнього заробітку педагогічним працівникам та науково-педагогічним працівникам закладів освіти, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, які до мобілізації працювали на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за сумісництвом, і в межах компетенції повідомляє.

Законом України від 01.07.2022 № 2352-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин”, який набрав чинності 19.07.2022, внесено зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) в частині виключення норми щодо збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Разом з тим, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII “Про освіту” (далі – Закон) регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Частиною другою статті 57 Закону передбачено державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам, зокрема, за такими працівниками зберігається попередній середній заробіток, у разі проходження ними військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Згідно зі статтею 1021 КЗпП сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи.

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Отже, ця норма закону дозволяє працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

Частиною третьою статті 56 КЗпП передбачено, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Ураховуючи зазначене, станом на сьогодні, за педагогічними та науковопедагогічними працівниками закладів освіти, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період зберігається попередній середній заробіток, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Водночас повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Заступник Міністра економіки України Тетяна БЕРЕЖНА

Про розгляд листа

У Міністерстві освіти і науки розглянуто Ваше звернення від 07.03.2023 (реєстр. № К-1353/0-23 від 13.03.2023) щодо збереження середнього заробітку викладачу закладу фахової передвищої освіти, призваному на військову службу за призовом під час мобілізації, який до мобілізації працював за сумісництвом згідно із контрактом та в межах компетенції повідомляємо.


19 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 01.07.2022 № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин», яким, зокрема, внесено зміни до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України щодо припинення збереження середнього заробітку працівникам, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Натомість згідно із частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 53 і частиною другою статті 57 Закону України «Про освіту», частиною другою статті 44, частиною першою статті 54 і частиною третьою статті 63 Закону України «Про фахову передвищу освіту», частиною другою статті 46 Закону України «Про вищу освіту».

Отже, на сьогодні відповідно до частини другої статті 57 Закону України «Про освіту» за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період зберігається попередній середній заробіток.

Оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 «Питання Міністерства економіки» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 № 838) Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудових відносин, Міністерство освіти і науки листом від 29.03.2023 № 1/4377-23 звернулося до Міністерства економіки з проханням висловити свою позицію правомірності нарахування та виплати середнього заробітку педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів освіти, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, які до мобілізації працювали на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за сумісництвом.

Міністерство економіки листом від 16.05.2023 № 4706-05/22258-03 (додається) повідомило, що станом на сьогодні за педагогічними та науково- педагогічними працівниками закладів освіти, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період зберігається попередній середній заробіток, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Додаток: лист Міністерства економіки від 16.05.2023 № 4706-05/22258-03 на 2 арк.

Заступник Міністра Світлана ДАНИЛЕНКО

Доплати і надбавки педпрацівникам у 2023 році

Окрім посадових окладів (ставок заробітної плати), що встановлюються педагогічним працівникам галузі освіти в розмірах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, за виконання додаткових видів педагогічної роботи та іншої діяльності, а також за педагогічний стаж та престижність педагогічної праці педпрацівникам виплачуються доплати і надбавки, зокрема:

Надбавка за стаж педагогічної роботиу наступних розмірах:

 • понад3 роки – 10%,
 • понад10 років – 20%,
 • понад20 років – 30%посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно до постанови КМУ від 31.01.2001 № 78;

Надбавка за престижність педагогічної праці–у граничному розмірі 30%посадового окладу (ставки заробітної плати) (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373).

Доплата за успішне проходження сертифікації–в розмірі 20%посадового окладу (ставки заробітної плати) протягом дії сертифікату (постанова КМУ від 19.02.2020 № 113).

Постановою КМУ від 28.12.2021 № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти»передбачені зокрема такі види доплат:

Доплата за класне керівництво:

 • у 1-4 класах – в розмірі 20%,
 • у 5-11 класах – в розмірі 25% посадових окладів (ставок заробітної плати);

Доплата за перевірку письмових робіт:

 • з математики – 15%,
 • з мови і літератури – 20%,
 • іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10 % посадових окладів (ставок заробітної плати), залежно від навчального навантаження;
 • у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти – 15 % ставки заробітної плати, незалежно від навчального навантаження.

Доплата за завідування навчальними(навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками –10-15%, за завідуваннямайстернями, кабінетами інформатики–15-20%посадових окладів (ставок заробітної плати).

Доплата за роботу в інклюзивних класах(групах) –20%посадового окладу (ставки заробітної плати) за години роботи в цих класах.

Доплата за проведення позакласної роботиз фізичного виховання учнів –10-40%посадового окладу (ставки заробітної плати), залежно від кількості класів у ЗЗСО.

Доплата за обслуговування комп’ютерної технікиу закладах освіти, в яких створені кабінети інформатики –10-15%(ставки заробітної плати) тощо.

Окрім цього, цією постановоюпередбачені підвищення посадових окладів(ставок заробітної плати)за роботу в певних типах закладів освіти, а також запедагогічні та інші звання.

Це зокрема:

 • Підвищенняпосадового окладу за педагогічні звання«вчитель-методист», «викладач-методист», «вихователь-методист», «майстер виробничого навчання I категорії»– на15%;
 • Підвищенняпосадового окладу (ставки заробітної плати) за педагогічні звання«старший вчитель», «старший викладач», «старший вихователь», «керівник гуртка – методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «старший вожатий-методист», «майстер виробничого навчання II категорії»– на10%, тощо.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Верховна Рада України прийняла закон щодо змін у підвищенні кваліфікації педпрацівників

/Files/images/pk/психол.jpg

Верховна Рада України прийнялав цілому проект Закону «Про внесення змін до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу (реєстр. №8378).

Законом внесено зміни до статті 51Закону України “Про повну загальну середню освіту”, якими в обов'язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шляхом перерозподілу кількості годин, передбачених для цього, виділено не менше 10% загальної кількості годин на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки учасників освітнього процесу.

Прийняття відповідних змін зумовлено тим, що повномасштабна війна російської федерації проти України критично впливає на стан психологічного здоров'я учасників освітнього процесу та безпосередню організацію навчання. Зокрема, частина учнів перебували чи перебувають безпосередньо в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території, а отже стали свідками фізичного, сексуального чи психологічного насильства, інших психотравмуючих подій, тому сучасний педагог має володіти інформацією щодо психологічної травми та техніками допомоги здобувачам освіти, має вміти організовувати освітній процес, у тому числі в укритті, спілкувалися з дітьми, що пережили психотравуючі події чи втратили близьких, мати компетентності щодо побудови уроку з врахуванням виключення певних потенційно травмуючих для дитини тем.

/Files/images/pk/вербна.png

Вітаємо спілчан із Вербною неділею!

Нехай верба додає нам усім сил, міцного здоров’я, і надії на велику радість – нашу Перемогу!

Нехай у кожного завжди будуть поруч дорогі люди, заради яких варто жити і творити.

Щорічно за тиждень до Великодня відзначається Вербна неділя. Цьогоріч – це 9 квітня.

Вербна неділя – це останній день перед Страсним тижнем, коли у християн найсуворіший піст. Сьогодні віруючі повинні обмежувати себе не тільки в їжі, але і в побутових справах.

Зі святом пов'язано багато традицій, прикмет і заборон, які наші предки поважали і намагалися дотримуватися.

Підготовка до свята починається за декілька днів. Люди зрізають гілочки верби і ставлять вдома у воду, щоб вони розпустилися. Саме ними замінили пальмові гілки в тих країнах, де пальма не росте. Це єдине дерево, яке розпускається ранньою весною. До того ж у православних християн верба символізує певне оновлення і нове життя.

У центрі Україні завжди святили вербу, яка вже трішки розцвіла, із зеленими листочками. А на заході вирубували гілочки спеціально завчасно, щоб вона не встигла зацвісти і котики розпускалися уже в домі.

Освячена верба слугувала для українців оберегом для усього дому й кожного члена сім’ї.

У народі вважали, що у Вербну неділю не можна прибирати, прати та займатися іншою хатньою роботою, а також фізичною працею. Не можна також вдаватися до розваг і відвідувати розважальні заклади.

Що заборонялося робити у Вербну неділю:

 • шити, в'язати, вишивати та займатися роботою по дому;
 • фізично працювати;
 • веселитися та відвідувати розважальні заклади;
 • вживати алкоголь;
 • сваритися, лихословити, бажати іншим зла;
 • відмовляти у допомозі нужденним.

Частування зазвичай варили заздалегідь, бо кухонні турботи теж заборонені. Також заборонено влаштовувати галасливі святкування.

Сертифікація педагогічних працівників

/Files/images/pk/сертифікація.jpg


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України інформує про прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2023№ 170 «Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників»щодо внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1190.

Змінами до Положення зокрема передбачено, що у сертифікації можуть узяти участь педагогічні працівники, які на момент реєстрації працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше 2-х років.

Педагогічний працівник, який вже брав участь у сертифікації, але не отримав сертифіката,має право на повторне проходження не раніше ніж через рік.

Правом на проходженнясертифікації за рахунок коштів державного бюджету педагогічний працівник може скористатися 1 раз на 3 роки.

Педагогічний працівник, який реєструється для проходження сертифікації, може подати документи в електронному вигляді (скановані копії та/або фотокопії), а також обрати населений пункт, у якому бажає скласти незалежне тестування з переліку, визначеного Міністерством освіти і науки України.

21.02.2023 р. відбулося засідання селищного комітету Височанської селищної організації профспілки працівників освіти і науки України

На розгляді були питання:

- звіт комітету селищної організації про роботу у 2022 році;

- про профспілкове членство у первинних профорганізаціях;

- про проведення зборів щодо виконання колдоговорів за 2022 рік;

- про планування роботи на 2023 рік;

- про підготовку та проведення звітніх профспілкових зборів щодо роботи ПК за звітній період.

/Files/images/pk/постанов 1.jpg

/Files/images/pk/постанова 2.jpg

/Files/images/pk/виплата.jpg

Доплати за класне керівництво та за завідування кабінетом: чи можна виплачувати в період дистанційного навчання?

У запитанні йдеться про звичайну роботу, хоча і в дистанційній формі, тому працівники за виконану роботу отримуютьзарплату відповідно до умов трудового договору. Дистанційну роботу передбачено ст. 602КЗпП, якане обмежує розміру зарплати працівниківпри проведенні такої роботи в обсязі, визначеному трудовим договором та посадовою інструкцією.

ДО ВІДОМА. МОН у листі від 15.03.2022 р. № 1/3463-22 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет»,№ 9/2022, с. 16) в умовах воєнного стану підкреслило: аналіз чинного законодавстване встановлює жодних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах дистанційної роботи, у тому числі за межами території України.

Якщо йдеться про виконання роботи в повному обсязі (тільки в іншому форматі — дистанційному), то зарплата виплачується в загальному порядку разом з усіма надбавками та доплатами, для педагогічних працівників — за тарифікацією. Це підкреслювали фахівці МОН у листі від 23.03.2020 р. № 1/9-173, МКМС у листі від 25.03.2020 р. № 4791/4.11.1 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет»,№ 13–14/2020, с. 11), МОН та ЦК Профспілки в листі від 17.03.2020 р. № 1/9-162; № 02-5/202 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет»,№ 12/2020, с. 14).

ВАЖЛИВО!Функціональні обов’язки з класного керівництва та завідування навчальними кабінетами можна проводити і в період дистанційного навчання. Доплати за виконання таких робіт встановлюються при тарифікації, тому дистанційне навчання не впливає на виплату таких доплат — їх і надаліпотрібно нараховувати.

Далі розберемо детальніше.

Встановлення доплат і можливість їх невиплати

Класне керівництвоПунктом 2.2 Положення № 434 встановлено, що директор ЗЗСО покладає обов’язки класного керівника на педагога з його згоди.

По-перше, згідно з п. 2.2 Положення № 434 обов’язкикласного керівника не можуть бути призупинені до завершення навчального року. Отже, змінити класного керівника впродовж навчального року можна, тільки якщо він не може впоратися зі своїми обов’язками (про що можуть свідчити заяви батьків чи учнів) або відсутній тривалий час (декретна відпустка, тривала хвороба тощо). А от взагалізалишитися без класного керівника, навіть у період дистанційного навчання,клас не може.

По-друге, згідно з п. 2.6 Положення № 434 до обов’язків класного керівника належить, зокрема:

• інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;

• пропагувати здоровий спосіб життя;

• вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);

• регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори учнівського активу класу (групи) (не менше 2 разів на семестр).

Усюцю роботу, зокрема і проведення батьківських зборів, класний керівник може та повинен проводити в разі дистанційного навчання.

Згідно з п. 36 Інструкції № 102 та Розмірами доплат учителям та іншим педагогічним працівникам ЗЗСО потрібно встановити доплату за класне керівництво. Розмір доплати розраховують виходячиз окладу, незалежновід педнавантаження тавстановлюють при тарифікації. Розрахована при тарифікації зарплата (разом з доплатою за класне керівництво) виплачується в такому розмірі незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Оскільки під час дистанційного навчання продовжується оплата праці педагогів за тарифікацією і продовжується виконання роботи як класного керівника, то потрібно виплачувати і доплату за класне керівництво.

Завідування навчальними кабінетамиПунктом 7.1 Положення № 601 встановлено, що обов’язки завідувача кабінету на педагога покладає директор ЗЗСО. Як і у випадку з класним керівництвом, доручити таку роботу директор може тільки з відома працівника.

ДО ВІДОМА.Згідно з п. 7.3 Порядку № 601 до обов’язків завідувача кабінетом належать, зокрема:

• складання перспективного плану оснащення кабінету;

• забезпечення умов для проведення уроків;

• сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

• систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;

• забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

• систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.

Всі ці обов’язки або більшість із них працівник може виконувати і в разі дистанційного навчання.

Згідно з п. 41 Інструкції № 102 та Розмірами доплат учителям та іншим педагогічним працівникам ЗЗСО потрібно встановитидоплатуза завідування навчальними кабінетами. Розмір доплати розраховують виходячиз окладу, незалежновід педагогічного навантаження. Конкретний розмір доплат встановлює керівник ЗЗСО за погодженням з профспілковим комітетом на початку навчального рокупри тарифікації.

Оскільки під час дистанційного навчання продовжується оплата праці педагогів за тарифікацією і продовжується виконання роботи як завідувача кабінетом, то потрібно виплачувати і доплату за завідування навчальним кабінетом.

ПідсумуємоЗгідно з п. 4 розд. І Положення № 1115 дистанційне навчанняздійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти та має забезпечувати виконання суб’єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!Отже, загалом дистанційне навчанняне означає, що такі види функціональних обов’язків, як класне керівництво та завідування кабінетом, повинні припинятися на період такого навчання. Вони мають виконуватися, відповідно, працівник повинен отримувати доплату.

Крім того, виконання таких функціональних обов’язків не вимірюється їх фактичним виконанням у кожному конкретному місяці навчального року. Ця робота виконується протягом навчального року, тому встановлюється при тарифікації та оплачується протягом навчального року.

Якщо ухвалили рішення про зняття доплат

Не виключаємо, що керівником закладу освіти або ж вищою за рівнем організацією буде ухвалено рішення не виплачувати доплати за класне керівництво та за завідування кабінетом на період дистанційного навчання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!Тоді слід не тільки зняти відповідні виплати, а йзняти з працівників відповідні функціональні обов’язки— прописати, що обов’язки з класного керівництва та завідування навчальним кабінетом знімаються на період дистанційного навчання. Хоча, як ми зазначали вище, згідно з п. 2.2 Положення № 434 обов’язкикласного керівника не можуть бути призупинені до завершення навчального року.

Чи треба попереджати?Законом № 2136 визначено особливості трудових відносин працівниківу період воєнного стану.

Зокрема, встановлено, щоне треба повідомляти працівника про зміну істотних умов праці за 2 місяці, що передбаченоч. 3 ст. 32 КЗпП. Нагадаємо:

1) змінити істотні умови праці можна тоді, коли відбулися зміни в організації виробництва і праці, — це одна з умов для застосування норми ч. 3 ст. 32 КЗпП;

2) істотні умови праці — це система та розміри оплати праці; пільги; режим роботи; встановлення або скасування неповного робочого часу; суміщення професій; зміна розрядів, найменування посад тощо.

Тобто тепер змінити істотні умови можна з будь-якого моменту. Головне, зробити це не пізніше допуску до роботи зі зміненими умовами праці (на це вказує Мінекономіки у своєму коментарі до ст. 3 Закону № 2136, розміщеному на його сайті 23.03.2022 р. — див. газету «Бухгалтерія: бюджет»,№ 11/2022, с. 6).

Працівника слід обов’язково ознайомити з наказом (розпорядженням). І якщо він не згоден працювати за нових умов, його звільняють з роботи на підставі п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці). За таких обставин виплачується вихідна допомога в розмірі, не меншому від середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП), — ця норма чинна і в період воєнного стану.

На думку ВСУ (п. 10 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.1992 р. № 9), застосування ч. 3 ст. 32 КЗпП буде визнане обґрунтованим, якщо зміну істотних умов праціспричинено змінами в організації виробництва і праці(раціоналізацією робочих місць, введенням нових форм організації праці, в тому числі перехід на бригадну форму організації праці, впровадженням передових методів, технологій тощо). А введення дистанційної роботи — це формально і є зміна в організації виробництва і праці.

ДО ВІДОМА.Законом № 2136 не прописано скорочення строку повідомлення для ст. 103 КЗпП: «Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни». Але зараз уже підготовлено проект змін до Закону № 2136, де це врахують.

Тривалість відпусток освітян відновлено: закон підписано Президентом

1 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин»(реєстр. № 7251).

Поіменним голосуванням депутатівпро проект Закону № 7251 у другому читанні та в цілому підтримано зміни до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Як вбачається з порівняльної таблиці до другого читання станом на 01.07.2022 року в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин»частину першу статті 12Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»викладенов такій редакції:

«Стаття 12.Відпустки

1. У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавцяможе бути обмеженотривалістю24 календарні дніза поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

Норми частини сьомої статті 79, частини п’ятої статті 80 Кодексу законів про працю України та частини п’ятої статті 11, частини другої статті 12 Закону України «Про відпустки» у період дії воєнного стану не застосовуються».

Попередня редакція цієї статті передбачала, що «щорічна основна оплачувана відпустканадаєтьсяпрацівникам тривалістю 24 календарні дні».

Отже, нормами прийнятого Закону № 7251скасовано імперативну нормущодо обмеження щорічної основної оплачуваної відпустки 24 календарними днями для педагогічних працівників та у такий спосібповернуто відпустку тривалістю 56 календарних днів, відповідно до умов надання та тривалості щорічних основних відпусток встановлених Законом України «Про відпустки» та Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 346.

Закон підписано Президентом України. Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

З 1 січня всі страхові виплати здійснює Пенсійний фонд: що це означає для громадян

З 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України.

Попри війну, держава продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання перед українцями, у тому числі, – із забезпечення державного соціального страхування. Зокрема, Уряд швидко та ефективно реалізував вимоги ухваленого у вересні Закону№2620щодо запровадження нової організаційної моделі соціального страхування в Україні. Згідно з Законом, з 1 січня виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме не Фонд соціального страхування України, а Пенсійний фонд України.

Звертаємо увагу, що попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, розмір цих виплат для громадян зберігається, а розмір деяких – навіть збільшується. Єдине що змінюється – орган, що буде забезпечувати такі виплати.

/Files/images/pk/пенсія 1.jpg

Отже,відтепер Пенсійний фонд України виплачуватиме:

 • допомогу по тимчасовій втраті працездатності;
 • допомогу по вагітності і пологах;
 • допомогу на поховання застрахованим особам в т. ч. потерпілим на виробництві;
 • одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їх сімей.

Реабілітація постраждалих на виробництві також фінансуватиметься і надалі.

Держава зберігає всі виплати і забезпечення допоміжними засобами реабілітації для людей з інвалідністю, а видатки за цим напрямом у 2023 році збільшено вдвічі порівняно з 2022 роком – до 3,3 млрд грн.

Змінюється лише джерело фінансування цих видатків.Фінансування реабілітації постраждалих відбуватиметься за рахунок Національної служби здоров'я України (НСЗУ), забезпечення допоміжними засобами реабілітації – за рахунок державного Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗІ).

На сьогодні Пенсійний фонд володіє Державним реєстром застрахованих осіб, Електронним реєстром листків непрацездатності, тобто інформація, необхідна для нарахування лікарняних вже наявна у страховика. Це дозволить зробити процес нарахування більш зручним як для роботодавців, так і для заявників, оскільки послуга буде надаватися безпосередньо через особистий електронний кабінет страхувальника на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

/Files/images/pk/пенсія2.jpg

«Наголошуємо, що хвилюватися щодо страхових виплат українцям не варто: умови їх надання та розміри не змінюються»,– підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Якщо раптом у вас виникли проблеми зі страховими виплатами, за консультацією рекомендуємо звертатись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів за посиланням:https://www.pfu.gov.ua/2152993-servisni-tsentry-gu-pfu) або до Контакт-центру Пенсійного фонду України за телефоном: 0800 503 753.

Нагадаємо,що з 1 січня 2023 р. набув чинностізаконпро приєднання Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду України, згідно з якимПенсійний фонд Українита його територіальні органи є правонаступниками ФССУ і виконують функції з соціального страхування.

Протягом листопада-грудня 2022 р. Уряд прийняв всі необхідні нормативні акти, аби забезпечити повну та ефективну передачу функцій соціального страхування.

Як установа, що має найбільш розгалужену мережу територіальних органів та є держателем і адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності (складової частини реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування),Пенсійний фонд України відтепер здійснює:

 • призначення страхових виплат та надання соціальних послуг; відповідно доЗакону
 • профілактику нещасних випадків;
 • проведення перевірки обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності і документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем та реєстрів;
 • контроль за використанням страхувальниками страхових коштів.

27 грудня Уряд також ухвалив постанову, якою розпочав процедуру припинення ФССУ як окремої установи, що має завершитись не пізніше 1 травня 2023 року.

/Files/images/Різдво.jpg

Вихідні у січні 2023

/Files/images/pk/кіт.jpg

Святкування Нового року та Різдва у прийдешньому 2023 році припадають на вихідні, але перенесення днів відпочинку на робочі дні скасовано через воєнний стан. Томудодаткових вихідних на новорічні свята в Україні не буде.

Адже, відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, до завершення воєнного стану в Україні скасовано всі вихідні на державні свята або перенесення вихідних на будні дні.

На практиці це означає, що офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає. При цьому графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Тому, чи дотримуватися старих правил і не працювати в понеділок, або, якщо є необхідність, вивести людей 2 та 9 січня на роботу – кожен керівник підприємства чи фізособа-роботодавець вирішують наразі самостійно.

1 січня є офіційним вихідним в Україні. У 2022 році цей день припадає на неділю, і наступний понеділок мав би бути вихідним – однак 2 січня 2023 року буде робочим днем через скасування перенесень свят із оплатою праці як у звичайний робочий день.

7 січня, коли частина східних православних церков відзначає Різдво Христове (за юліанським календарем), так само припадає на вихідний – суботу. Однак понеділок, 9 січня, з тієї ж причини, буде робочим.

Таку ж позицію підтверджує й Держпраці. Вона наголошує, що святкові дні не є вихідними і не переносяться на наступний день після святкового або неробочого. Тому 2 січня та 9 січня є звичайними робочими днями, які враховуються у нормі кількості робочих днів на рік.

Отже,в січні 2023 року в Україні буде 22 дні робочих дні і 9 вихідних:

 • 1 січня (неділя)
 • 7-8січня(субота-неділя)
 • 14-15січня(субота-неділя)
 • 17-18грудня(субота-неділя)
 • 28-29 січня (субота-неділя)

Пресслужба Профспілки працівників освіти і науки України

Курс цифрових навичок для вчителів та батьків

/Files/images/pk/сссайт.jpg

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запускНаціональної онлайн-платформі з цифрової грамотності з навчання цифрових навичок українців – «Дія. Цифрова освіта».

Зараз на онлайн-платформі доступні вже три освітні серіали: базовий із цифрової грамотності, для вчителів і для батьків «Безпека дітей в інтернеті». Незабаром стануть доступними ще 5 категорій курсів. Щомісяця з’являтиметься новий серіал.

Амбасадорами цифрової освіти стали українські зірки – Ольга Сумська, Надія Матвєєва, Руслан Ханумак, Марія Єфросініна, які й власне й розповідають про цифрові навички та вміння у кожній серії.

Серіал із цифрової грамотності для вчителів навчить освітян застосовувати онлайн-інструменти для того, щоб навчальний процес і робота з учнями стали цікавішими та ефективнішими. Зокрема, під час навчання вчителі отримають цифрові навички з ведення Google календаря, використання соціальних мереж, використання Google документів у роботі.

Окрім цього курс надасть можливість вчителю ознайомитися з особливостями пошуку фото онлайн, пошуку відео на Youtube.

Учителі зможуть дізнатись, як створити Google форму, як адмініструвати завдання онлайн, як застосовувати інтерактивний формат, як зацікавити учнів та утримувати їх інтерес до навчання.

Після завершення навчання кожен, хто успішно здасть фінальне тестування, отримає електронний сертифікат.

Майже 6000 бібліотек по всій Україні долучаться до національного проєкту «Дія. Цифрова освіта» та популяризуватимуть цифрову освіту.

Як ефективно використовувати та зберігати електроенергію

/Files/images/pk/сайт6.jpg

Протягом останніх тижнів ворог нищить українську енергосистему і у багатьох регіонах України виникають проблеми зі світлом. У зв'язку з цим, українцям радять більше економити електроенергію. Тож маємо допомогти енергетикам і раціонально використовувати електроенергію і зберігати тепло.

Фахівці радять дотримуватися наступних порад, які допоможуть економити електроенергію на роботі та вдома.

Що таке енергозбереження?

Енергозбереження – це використання меншої кількості енергії зі зменшенням витрат і впливу на навколишнє середовище. Це означає зменшення використання електроенергії, газу чи будь-якої іншої форми енергії, яку ви отримуєте від комунального підприємства та за яку платите.

Способи, які допоможуть зберегти електроенергію на роботі

Використовуйте в офісі природне світло

На освітлення припадає значна кількість витрат на електроенергію, а використання сонячного світла є простим способом зменшити споживання енергії. Якщо є можливість, то краще не вмикати штучне світло у світлу пору доби.

Замініть лампочки на енергоефективні

Лампи розжарювання споживають велику кількість електроенергії, тому їх потрібно замінити. Галогенні лампи розжарювання, компактні люмінесцентні та світлодіодні лампи (LED) споживають на 25-80% менше електроенергії та слугують у рази більше, ніж традиційні.

Попри те, що енергозберігаючі лампи коштують дорожче, їх ефективне використання енергії та довший термін служби означає, що вони коштують менше в довгостроковій перспективі.

Вимикайте зайві еклектичні прилади з розетки

«Фантомні навантаження» або електроенергія, яка використовується електричними приладами, коли вони вимкнені або перебувають у режимі очікування, є додатковим джерелом втрати енергії. Експерти радять вимикати зайві прилади з розеток, адже це зекономить електроенергію за збереже прилади від раптових стрибків струму.

Способи, які допоможуть зберегти електроенергію вдома

Скоригуйте свою повсякденну поведінку

Щоб зменшити споживання енергії вдома, вам не потрібно робити щось неможливе. Енергозбереження – це просто: вимикайте світло або електроприлади, коли ними не користуєтеся. Зменшуйте кількість використання енергомістких приладів, наприклад, не використовуйте сушильну машинку, мийте посуд вручну, знижуйте температуру на термостаті кондиціонера чи обігрівача в осінньо-зимовий період.

Енергомісткими приладами користуйтеся у час найменшого навантаження на мережу (посудомийна, пральна, сушильна машини тощо).

Виставляйте мінімально прийнятну температуру в пральній машині, посудомийці, фені, бойлері, прасці.

Кип'ятіть воду на газовій плиті.

Не вмикайте кілька побутових приладів одночасно.

Придбайте енергоефективну техніку

Купуючи техніку, звертайте увагу на початкову вартість покупки та вартість річної експлуатації. Хоча ефективні прилади можуть мати вищу початкову ціну, їх експлуатаційні енерговитрати часто на 9-25% нижчі, ніж у звичайних моделях.

Слідкуйте за приладами з маркуванням А+++, що є гарантією того, що вони споживають менше енергії під час використання та в режимі очікування, ніж стандартні моделі.

Не залишайте техніку в «сплячому» режимі, щоб марно не витрачати енергію.

Зменшіть витрати на підігрів води

Скоротіть витрати на підігрів води зменшивши її використанням. Зменшіть температуру максимального нагріву води у бойлері.

Встановіть вікна, що зберігають тепло

Вікна є значним джерелом втрати тепла якщо вони зламані чи налаштовані не правильно. Щоб запобігти цьому, ви можете замінити однокамерні склопакети вікна на дво-, трикамерні. І додати віконні жалюзі чи штори, які також допоможуть зберігати тепло.

Утепліть свій будинок

Рівень теплоізоляції залежить від площі будинку, приміщення. Горище, стіни, підлога, підвал і вільний простір – п’ять основних ділянок, які варто утеплити.

Використовуйте мікрохвильовку замість електроплити

Розігрівання їжі є необхідним процесом, який також потребує енергії. Електроплита споживає багато електроенергії, а мікрохвильова піч є більш енергоефективною.

І наостанок – одягайтеся відповідно до погоди в офісі, вдома чи на вулиці

Таким чином ви теж зможете заощадити витрати на опалення. Якщо одягатися тепліше у холодну пору, то й опалювати приміщення потрібно менше. Це також дозволяє економити.

Не забуваймо, що наші енергетики героїчно працюють над відновленням енергопостачання в рекордно короткі терміни, але без нашої допомоги це зробити важче.

Пам'ятаймо, що невеличкий крок до більш енергоощадного способу життя, – це також вклад у нашу спільну Перемогу!

Розмір допомоги від ФССУ за один день лікарняного зріс до 428 гривень

Попри воєнний стан допомога від Фонду соціального страхування України на час лікування продовжує зростати. За підсумками восьми місяців 2022 року за кожен день перебування на лікарняному ФССУ у середньому виплачує допомогу у розмірі 428,37 гривні – це на 15,9% більше, ніж за той же період минулого року.

Усі види допомог виплачуються Фондом соціального страхування України у повному обсязі.

Крім того, аби забезпечити виплати лікарняних попри чисельні складнощі проведення фінансування на тимчасово окуповані території, для українців, чиї роботодавці залишились в окупації, не виходять на зв’язок або не мають можливості гарантувати виплату працівникам отриманих від ФССУ коштів, фахівцями Фонду було напрацьовано механізм призначення виплат без залучення роботодавця. У таких випадках виплати призначаються застрахованій особі напряму – для цього необхідно звернутись у відділення Фонду за місцем обліку як ВПО або реєстрації.

Перелік усіх працюючих відділень Фонду, графік їх роботи та контакти

Нагадаємо, дата фінансування лікарняних і декретних допомог прямо залежить від дати прийняття заяви-розрахунку, яку роботодавець подає до ФССУ за лікарняним працівника. Слідкувати за станом фінансування можна утелеграм-каналі ФССУ(орієнтуйтесь на дату прийняття заяви від вашого роботодавця).

Президентка AFT Ренді Вайнгартен: українські вчителі – будівничі нації

/Files/images/pk/сайт укр.jpg

Президентка Американської федерації вчителів Ренді Вайнгартен у своєму інтерв’ю американському телеканалу MSNBC поділилася враженнями про візит до України та зустрічі із українськими вчителями. Інтерв’ю за день переглянуло понад мільйон глядачів (MSNBC – популярний телеканал доступний у США, Канаді та Близькому Сході та Південній Африці).

Ренді Вайнгартен розповіла телеведучій Ніколь Воллес про свої враження щодо поїздки у Львів та те, що вона дізналася від вчителів під час перебування в Україні.

Освітяни розповіли американській делегації свої історії з життя у час війни, про страшні ризики з якими вони зіштовхнулися коли виконували свої обов’язки й навчали дітей, незважаючи на жахливу війну в Україні.

«Ми маємо довгу історію боротьби за свободу та демократію, а також освіту як тут так і закордоном. І Профспілка працівників освіти і науки України, з якою ми познайомилися ще в 2014 році, коли я приїжджала в Україну під час революції на майдані, запросила нас знову приїхати», – сказала президентка AFT.

«Ми побачили величезну силу та хоробрість українських вчителів та українського народу. Вони – будівничі нації в прямому сенсі цього слова. Для мене було честю, що вони поділилися своїми історіями і чесно розповіли нам про свої переживання, турботу про дітей та бажання зробити все, щоб діти мали переконання, що України переможе у цій війні за свободу, проти росії», – поділилася Ренді Вайнгартен.

Очільниця Американської федерації вчителів також із жалем зазначила, що перебування на війні матиме довгострокові наслідки.

«Я говорила з українською вчителькою, учні якої розкидані по всьому світу, і вона щотижня підтримувала з ними зв’язок. Це зв'язок відносин, а побудова взаємовідносин – це найважливіше зараз. Всі ходять потроху в школу, щоб підтримувати зв'язок між учнями, між вчителями. І переміщені вчителі, з якими ми зустрілися, намагаються створити такий досвід як особистого спілкування, так і онлайн. Але довгострокова емоційна травма буде дуже складною проблемою, з якою нам усім доведеться мати справу», – підкреслила Ренді під час інтерв’ю на телеканалі.

Вона висловила захоплення, що голови обласних організацій Профспілки, навіть тимчасово окупованих територій, змогли приїхати на зустріч із американською делегацією.

«Ми запитали їх про їхні думки про ситуацію і вони нам відповіли, що вісім місяців тому всі думали про те, як вижити, а зараз вони хочуть утримувати цей зв’язок – школи зі школою, класу із класом. Вони хочуть бути переконані, що вони є частиною світу, і вони хочуть виграти ці війну та вибороти свою свободу», – сказала Ренді Вайнгартен.

Насамкінець розмови Ренді наголосила: «Знаєте, якщо чесно, ми боремося на виборах, щоб зберегти демократію, а українці щодня борються за перемогу у війні за самовизначення. І освітяни подякували нам, що ми з ними! Ми не хочемо, щоб про Україну забували – сказали нам учителі».

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 жовтня

3 жовтня 2022
Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» мінімальну заробітну плату з 1 жовтня 2022 року встановлено у розмірі 6700 гривень. З 1 січня 2022 року до вересня її розмір становив 6500 гривень.
Починаючи з січня 2017 року у Законах України про Державний бюджет України на відповідні рокирозмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду не визначається, бо Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6.12.2016 № 1774-VIIIвнесено зміни до статті 96КЗпП України та статті 6 Закону України «Про оплату праці».
Згідно з цими змінамитарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника І розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).
Схема посадових окладів(тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету,формується на основі мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України.
Останньою з постанов Кабінету Міністрів України, що затверджує посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду, є чинна на сьогодні постанова від20.01.2021 № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Згідно з пунктом 1 цієї постанови примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»доповнено новим абзацом такого змісту:
«Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 2670 гривень, з 1 грудня 2021 р. – 2893 гривні».
Тому попри те, що розмір мінімальної заробітної плати з 1 жовтня 2022 року збільшився на 200 гривень і становить 6700 грн, посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду не збільшився.
Для визначення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, зокрема освітніх закладів та установ, продовжує застосовуватися величина 1 тарифного розряду 2893 грн, що була запроваджена ще з 1 грудня 2021 року.
Варто зазначити, щопроект відповідної постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 в частині збільшення з 1 жовтня 2022 року посадового окладу працівника 1 тарифного розряду з 2 893 грн до 2 982 грн, з метою збереження міжпосадових співвідношень між мінімальною заробітною платою та 1 тарифним розрядом,ЦК Профспілки погоджено ще в липні 2022 року. Однак цей проект Урядом не затверджено з відомих причин, пов’язаних з військовою агресією російської федерації проти України.
Як відомо, постановою Кабінету Міністрів України від 1.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету»скорочено за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України видатки загального фонду державного бюджету на 2022 рік за всіма бюджетними програмами на 10% зі спрямуванням їх до резервного фонду державного бюджету.
У Пояснювальній записці до поданого Кабінетом Міністрів України законопроекту «Про Державний бюджет України на 2023 рік», реєстраційний №8000 від 14.09.2022 року, що знаходиться на розгляді у Верховній Раді України, зазначається, щоу проекті передбачено видатки на встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року у розмірі 6 700 грн та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2023 року у розмірі 2 893 гривні.
Відповідні пропозиції до зазначеного законопроекту, зокрема щодо необхідності збільшення видатків на освіту та величини 1 тарифного розряду ЄТС, ЦК Профспілки спрямував до Комітету з питань освіти, науки та інновацій, а також до Голови Верховної Ради України та народних депутатів України.
У доданій таблиці наводимо розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників закладів та установ освіти, в тому числі педагогічних та науково-педагогічних, посадові оклади та ставки заробітної плати яких формуються з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» та від 23.01.2019 № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників».
РОЗМІРИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ (СТАВОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ)
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ у 2022 році
Тарифний розрядТарифний коефіцієнт
на 1.01.2022 – 1.10.2022
(1 т.р. 2893 грн)
пост. КМУ № 29 від 20.01.2021
ПП (підвищення на 10% пост. КМУ № 22 від 11.01.2018)
НПП (підвищення на 11% пост. КМУ № 36 від 23.01.2019)
1
12893
2
1,093153
3
1,183414
4
1,273674
5
1,363934
6
1,454195
7
1,544455
8
1,644745
9
1,7350055505,50
10
1,8252655791,50
11
1,9756996268,90
12
2,1261336746,30
13
2,2765677223,70
14
2,4270017701,10
15
2,5874648210,408285,04
16
2,7980718878,108958,81
17
386799546,909633,69
18
3,21928710215,7010308,57
19
3,42989410982,34
20
3,641053111689,41
21
3,851113812363,18
22
4,061174613038,06
23
4,271235313711,83
24
4,361261314000,43
25
4,5113047

/Files/images/pk/сайт23.jpg

/Files/images/pk/сайт232.jpg

/Files/images/pk/сайт 111.jpg

/Files/images/pk/сайт 2.jpg

Інформує МОН: дистанційна робота та оплата праці

Міністерство освіти і науки України спрямувало лист до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних (військово-цивільних) адміністрацій, керівникам закладів освіти, наукових установ, підприємств, де надає інформацію щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану.

lyst-mon_nadannia-info (1).pdf

Відкрито доступ до електронної бібліотеки з підручників та посібників для шкіл


На порталі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» розміщено електронну бібліотеку, яка містить 1 335 підручників і посібників. Про цеповідомляє МОН.

Так, зокрема, електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти з 1-го до 11-го класу з усіх предметів, різних видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми потребами тощо.

Завдяки QR-коду вчителі та учні можуть за лічені секунди знайти необхідні підручники.

Також до вирішення актуальних питань сфери освіти, зокрема забезпечення підручниками, активно долучається відповідальний бізнес.

Видавництво «Ранок» за сприяння МОН і міжнародних партнерів прагне підтримати учнів, які мають право здобувати якісну системну освіту. Учням і педагогам видавництво надає відкритий доступ до електронних підручників для 1-5 класів з усіх предметів.

Незалежно від місця перебування здобувачів освіти та вчителів, вони можуть вільно використовувати унікальний контент. Учні та вчителі отримають матеріали для відпрацювання необхідних навичок, а також доступ до чисельної мультимедійної бази контенту.

Завдяки підручникам також буде реалізовуватися принцип доступності та універсальності освітнього середовища для дітей з особливими потребами.

Навчальний матеріал для учнів побудовано на базі та з використанням підручників, кожен із яких має гриф «Рекомендовано МОН України» та є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників.

Електронні ресурси є унікальними та виходять за межі функціоналу pdf-версій підручників.

Безоплатний доступ до підручників можна отримати насайті.

Освітня компанія «EdPro» відкрила безоплатний доступ доелектронних підручниківдо кінця року. На цей термін буде також надано безкоштовний доступ до інших посібників компанії та підручників, розміщених на сервері.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в школах у 2022/2023 н.р.

Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України підготувалиІнструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

У вступній частині методичних рекомендацій розглядаються питання:

 • нормативного забезпечення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти,
 • структури 2022/2023 навчального року,
 • форм організації освітнього процесу,
 • наповнюваності класів, поділу класів на групи,
 • оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році та психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану наведені у Додатках 1 – 16.

У 2022/2023 навчальному році пріоритетними напрямами освітньої діяльності є:

 • продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа», впровадження у 5 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти;
 • організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім – військовою агресією російської федерації на території нашої держави;
 • організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу;
 • посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіти з питань особистої безпеки;
 • психологічна допомога учасникам освітнього процесу.

У 2022/2023 навчальному році починається поетапне впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти, відповідно учні 5 класу переходять на нову модель навчання.

У розділі методичних рекомендаціях щодо впровадження нового Державного стандарту описується як розробляється освітня програма закладу освіти на основі Типової освітньої програми, пропонується структура освітньої програми, алгоритм розроблення навчального плану. Описується у якій спосіб модельні навчальні програми на рівні закладу освіти можуть конкретизуватись у навчальні програми предметів/інтегрованих курсів. Розглядаються питання щодо розроблення календарно-тематичного планування. Звертається увага на доцільність, задля забезпечення наступності навчання, проведення на початку навчального року діагностування націленого на виявлення рівня досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти на рівні 4 класу.

Інструктивно-методичні рекомендаціїщодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Типові освітні програми, навчальні програми, модельні навчальні програми для закладів загальної середньої освіти розміщені на офіційному веб-сайті МОН на сторінці «Загальна середня освіта» в рубриці «Освітні програми»

З Переліком навчальної літератури та навчальних програм, що мають грифи «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», «Схвалено для використання в освітньому процесі» або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» можна ознайомитися наофіційному сайтіДержавної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році.

За матеріалами –МОН

Оплата праці вчителів у воєнний час

У випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від учителя причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно-педагогічну роботу (згідно з пунктами 78 та 89 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 № 102).
За відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю (див. блок “Як оплачується робота вчителів під час вимушеного простою?”).
Більш детально все розписано в матеріалі Освіторія Медіа про“Оплату праці вчителя у воєнний час: роз’яснення з документів МОН”.

Як записати дитину в школу за тимчасовим місцем перебування – інструкція

З нового навчального року діти можуть як продовжити навчання у своїх школах, якщо ті працюють, так і навчатися в закладах освіти за тимчасовим місцем перебування.

Міносвітирозʼяснює, як батькам влаштувати дитину в школу в другому випадку.

Для цього мати, батько, опікун чи інший законний представник дитини має подати до закладу освіти, який обслуговує територію нового місця проживання дитини,заяву(особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом для заявника).

До заяви треба додати:

 • копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу (за наявності);
 • оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1/о.

Якщо в дитини-переселенця немає свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує її особу, вона зараховується без такого документа.

За можливості подається один із нижче перерахованих документів:

 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • довідка про звернення за захистом в Україні;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Слава Україні!

Героям слава!

Переможемо!

Із 1 липня 2022 року збільшується прожитковий мінімум

Відповідно до ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 1 липня 2022 року збільшиться прожитковий мінімум. Він складатиме 2508 гривень на одну особу в розрахунку на місяць (узагальнений показник).

Щодо основних соціальних і демографічних груп населення то він становитиме:

дітей віком до 6 років – 2201 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років – 2744 гривні;

працездатних осіб – 2600 гривень;

осіб, які втратили працездатність – 2027 гривень.

Разом з прожитковим мінімумом з липня зростуть:

сума оплати праці, яку індексують – оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який складе 2600 грн;

мінімальний розмір пенсії за віком – пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться до 2027 грн;

максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб і становив би 10400 грн. Однак, відповідно до п. 3-3 Прикінцевих положень Закону № 1533– ІІІ максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150 % мінімальної заробітної плати станом на 1 січня календарного року. У 2022 році – це 9750 грн.

мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років складе 1100,50 грн, а для дітей від 6 до 18 років – не менше 1372,00 грн (50% прожиткового мінімуму).

Мінімальний рекомендований розмір аліментів складає розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей у віці до 6 років – 2201 грн, а від 6 до 18 років – 2744 грн;

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами – 100% середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 650 грн.

Розмір мінімальної зарплати не зміниться і, як і раніше, складатиме 6500 гривень.

За матеріалами – ЛІГА:ЗАКОН

Тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуть півроку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Уряд продовжить дію тарифу на електроенергію в розмірі 1,44 грн за кВт*год для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год за місяць. Про це він повідомив у нещодавньому відеозверненні. За його словами, у визначену межу споживання входить 80% українців.

Кабінет Міністрів України, у свою чергу, 16 квітня 2022 року ухвалив постанову № 453 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483», якою були внесені зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Відповідно до зазначених змін тарифи на електроенергію для побутових споживачів не зміняться до 31 жовтня цього року включно.

Таким чином, до 31 жовтня 2022 року тарифи на електроенергію в Україні фіксуються на рівні:

1,44 грн за кВт годину, у разі місячного споживання в обсязі до 250 кВт годин (включно);

1,68 грн за кВт годину, у разі місячного споживання в обсязі понад 250 кВт годин.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Президент підписав Закон про посилення захисту прав працівників 2 червня 2022 3982

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, яким надав ширші можливості реалізувати право на укладання колективних договорів «Колективні угоди – це визначений міжнародним правом інструмент захисту працівників під час виконання ними робочих обов’язків. Він передбачає договір між роботодавцем та профспілковими організаціями або представниками співробітників. У документі чітко визначаються обов’язки усіх сторін, що дозволяє працівникам відстоювати свої трудові права. Підписаний Президентом Закон врегульовує питання укладання колективного договору, щоб гарантувати людям дотримання їх вимог в процесі роботи – гідних умов праці, чесного нарахування зарплати, забезпечення поваги та рівності», – зауважив заступник Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра. Згідно з підписаним Законом, колективні договори можуть укладатися фізичною особою, яка використовує найману працю. На роботодавця покладається обов’язок ознайомлювати працівників з текстом угоди, повідомляти про внесення змін до документа. Винні у не наданні працівнику інформації про деталі колективного договору чи нові поправки, караються штрафом і несуть дисциплінарну відповідальність.

ований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (реєстр. № 7251 від 5.04.2022), до якого Міністерство освіти і науки надавало свої зауваження стосовно внесення змін до статті 12 Закону № 2136 щодо зняття обмеження тривалості щорічної відпустки, що надається педагогічним і науково-педагогічним працівникам протягом періоду дії воєнного стану.

Прийняття цього законопроекту дозволить надавати у період дії воєнного стану педагогічним працівникам щорічну основну відпустку повної тривалості.

Достроковий вихід на пенсію: відновлено законодавчі норми

29 квітня 2022 року в газеті «Голос України» (№ 95 (7845)) опубліковано Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» (закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування).

Внесеними змінами передбачено, зокрема, відновлення норми про призначення достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов.

Як відомо, норма щодо дострокового призначення пенсії за віком (за 1,5 року до досягнення пенсійного віку) існувала до 1 січня 2015 року, але була скасована Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII.

Протягом всього минулого періоду постійно обговорювалось питання поновлення раніше діючої норми, неодноразово це питання порушувалось профспілками.

Конституційний Суд України рішенням від 22.05.2018 року № 5-р/2018 визнав таким, що не відповідає Конституції України підпункт 3 пункту 12 розділу І Закону України від 28.12.2014 №76-VIII (щодо дострокової пенсії).

У зв’язку з прийняттям Закону № 2040-ІХ у новій редакції викладено положення деяких законів України:

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» від 16.12.1993 № 3721-XII (із наступними змінами) доповнено статтею 21;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV (із наступними змінами) статтю 115 доповнено пунктами 6 і 7;

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (із наступними змінами) доповнено статтею 49.

Зміст поновлених законодавчих положень полягає у наступному.

Особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, а також у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до цього Закону, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Виплата достроково призначеної пенсії та оплата послуг за її доставку у період до досягнення особою пенсійного віку здійснюється Пенсійним фондом України за рахунок коштів, що сплачуються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Підтвердження страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, здійснюється шляхом обміну інформацією між Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійним фондом України у визначеному ними порядку за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення та зайнятості населення.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 року № 377 «Деякі питання виплати пенсії в разі втрати годувальника під час дії воєнного стану» установлено, що під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Як допомогти українській армії фінансово

/Files/images/pk/сайт1.jpg

Бажаєте допомогти українським військовим подолати ворога? Міністерство цифрової трансформації надає список способів. Можете це зробити в кілька кліків, не виходячи з дому чи укриття.

У застосунку Дія, клікнувши на головному екрані Допомогти армії

Через платіжну систему Portmone тутhttps://army.portmone.com.ua/. Або тутhttps://bit.ly/35efFaNза кошти єПідтримки

Банки:

Спецрахунок Нацбанку:https://bit.ly/3puLzXs

monobankhttps://uahelp.monobank.ua/. У застосунку можна перерахувати кошти, натиснувши Інші платежі — Благодійність — Підтримка армії або фонду «?Повернись живим»

Через Приват24 з рахунку Бонус+

Альфа-Банк — у застосунку Sense вибираєте Перекази/Платежі — Допомога ЗСУ

Нагадуємо, що в цих банках переказати допомогу армії можна й за кошти єПідтримки

Криптогаманці:

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

SOL address:

66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Підтримуйте наших захисників!

Переможемо ворога разом

Загрозі миру – консолідацію влади і суспільства!

/Files/images/pk/сайт11.jpg

У момент, коли українська держава знаходиться в епіцентрі складних випробувань у зв’язку із загрозою можливого вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну, профспілки заявляють про підтримку незалежності і територіальної цілісності української держави і роблять все можливе, щоб агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя.

Про це було заявлено 14 лютого 2022 року на засіданні СПО об’єднань профспілок, який об’єднує понад 5 мільйонів членів профспілок.

Учасники висловили серйозну стурбованість значним, неспровокованим і невиправданим нарощуванням Росією сил біля кордонів України останніми місяцями та водночас закликали працівників не піддаватися сумнівам щодо обороноздатності нашої армії та спроможності українців до національного спротиву. Наголосили на необхідності відповідально ставитися до професійних обов’язків, виробничих завдань, дотримуватися дисципліни на робочих місцях.

Було зазначено, що «від праці кожного з нас залежить економічна та соціальна стабільність, належне фінансування оборони країни, спроможність дати рішучу відсіч агресору».

Профспілки України засуджують агресивні наміри РФ, яка постійно і системно порушує принципи та норми міжнародного права, які гарантують суверенітет і територіальну цілісність України як незалежної держави, а також міжнародні акти у сфері прав людини.

Було заявлено: «Ми серйозно оцінюємо наслідки у разі агресії проти України. Тому закликаємо Росію відвести війська від наших кордонів. І вважаємо, що нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують економічну, соціальну і фінансову стабільність та сіють паніку серед населення».

У ситуації, що склалася всі ми маємо об’єднати зусилля, щоб захистити Україну, зберегти її територіальну цілісність, життєдіяльність, дотримання громадянських прав і свобод, не допустити численних людських і матеріальних втрат, які несуть військові дії.

Профспілки виступають за мирне вирішення існуючих загроз на основі норм міжнародного права, а не права сили!

Федерація профспілок України

Робота за комп’ютером: чим має керуватися роботодавець

Якими нормативно-правовими актами має керуватися роботодавець з метою створення безпечних умов праці для працівників, трудова діяльність яких пов’язана з екранними пристроями?

Відповідно до статті 13Закону України «Про охорону праці»роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З метою створення належних, безпечних і здорових умов праці при роботі з екранними пристроями роботодавець має керуватися наступними нормативно-правовими актами:

 • наказом Мінсоцполітики«Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями»від 14.02.2018 р. № 207, який поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлює мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі;
 • Державними санітарними правилами і нормами роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України 10.12.1998 р. № 7, що застосовуються на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форми власності та поширюються на умови й організацію праці при роботі з візуальними дисплейними терміналами усіх типів вітчизняного та закордонного виробництва на основі електронно-променевих трубок, якими укомплектовані електронно-обчислювальні машини колективного використання та персональні ЕОМ.

Для досягнення зазначеної мети роботодавець згідно з п. 5наказу Мінсоцполітики від 14.02.2018 р. № 207повинен за рахунок тривалості робочої зміни організувати внутрішні регламентовані перерви для відпочинку працівників.

Перерви встановлюються відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року № 7.

Для розробників програм має бути встановлено перерву для відпочинку:

 • тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за комп’ютером;
 • для операторів ЕОМ – 15 хвилин через кожні 2 години;
 • для операторів комп’ютерного набору – 10 хвилин після кожної години роботи за комп’ютером.

Якщо виробничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи за комп’ютером не повинна перевищувати 4 годин.

При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви мають установлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4 годин роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин.

Основні зміни в трудовому законодавстві на початку 2022 року

/Files/images/pk/сайт.jpg Закон України«Про державний бюджет на 2022 рік»,який ухвалений Верховною Радою України 2 грудня 2021 року та набуває чинності 1 січня 2022 року, передбачає, зокрема, наступне. Протягом 2022 рікумінімальна заробітна плата, яка зросла 1 грудня 2021 року на 500 гривень, становитиме6 500 гривень на місяць. В жовтні на 3% підвищиться її розмір і становитиме6 700 гривень. Наступне підвищення мінімальної заробітної плати заплановано з 1 січня 2023 року –до 7 176 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс 1 грудня 2021 року – до 2 481 гривень і залишиться в тому ж розмірі з січня 2022 року.З 1 грудня загальний прожитковий мінімум підвищився до2 393 гривень, для дітей віком до шести років – до 2 100 гривень, від 6 до 18 років – до 2 618 гривень, а для осіб, які втратили працездатність, – до 1 934 гривень.У 2022 році заплановані два підвищення прожиткового мінімуму: у липні та грудні.Загальний показник 1 липня зросте до 2 508 гривень, а 1 грудня – до 2 589 гривень; для працездатних осіб – до 2 600 гривень та 2 684 гривень; для дітей віком до шести років – до 2 201 гривень, та 2 272 гривень; для дітей віком 6-18 років – до 2 744 гривень та 2 833 гривень; для осіб, що втратили працездатність - до 2 027 гривень та 2 093 гривень відповідно. У 2022 роцізагальний обсяг освітньої субвенції, яка використовується для виплати заробітних плат працівникам закладів освіти, становить 108 млрд. грн, що на 8,8% більше, ніж у 2021 році.Розмір субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти«Нова українська школа»становить15,7 млрд. грн; на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти розмір субвенції становить –250 млн.грн.Постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.21 № 1336«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»продовжено дію карантину на території України до 31 березня 2022 року. Крім цього, у 2022 році продовжує діяти наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.21 № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням», до якого включено працівників закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.На даний час вОкружному адміністративному суді міста Києвапродовжується розгляд судових справ №№ 640/27797/21, 640/29053/21, 640/31045/21 про скасування цього наказу за участі представників Профспілки працівників освіти і науки України. 1 січня 2022 року набувають чинності зміни доЗакону України«Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи». Змінами передбачається, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу. В усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: дляIгрупи інвалідності– 6000 гривень; для II групи інвалідності -4800 гривень; для III групи інвалідності -3700 гривень; для дітей з інвалідністю –3700 гривень. За інформацією Міністерства соціальної політики з 1 січня мінімальні пенсійні виплати для осіб, які отримали першу групу інвалідності становитимутьне меншими за14,6 тис. грн, для другої – 9,5 тис. грн, для третьої – 7 тис. грн. Крім того,постановою Кабінету Міністрів України «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому»від 15.09.2021 № 963 з початку 2022 року передбачено підвищення на 9% пенсії для жінок віком понад 60 років. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до п.1 постанови Кабінету Міністрів від 3 серпня 2020 року № 674», із січня мінімальна пенсійна виплата кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників (захисниць), що загинули в зоні проведення АТО/ООС, становитимене менше 7 800 грн. У січні також зростуть пенсійні виплати для 65-річних осіб у звʼязку із зростанням мінімальної заробітної плати із 6000 грн до 6500 грн. Статтею 28 Закону України«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»встановлено, що для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.Така виплата встановлюється непрацюючим пенсіонерам, за наявності у чоловіків – 35 років страхового стажу, у жінок – 30 років страхового стажу. З 1 грудня 2021 року зазначений показник становитиме 2600,00 грн. (6500,00 грн. х 40%). З 1 січня 2022 року, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних,мінімальна пенсія становить 1 934 грн.; з 1 липня – 2 027 грн, а з 1 грудня – 2 093 грн. Законодавчі вимоги щодо страхового стажу при виході на пенсію у 2022 році: при досягненні60-річного віку –стаж29 років; у 63 роки – стаж 19-29 років; у 65 років – стаж 15-19 років. Кожного наступного року необхідна тривалість страхового стажу зростатиме на рік. З 1 січня 2028 року необхідний страховий стаж для призначенняпенсії за віком після досягнення віку 60 років становитиме не менше 35 років. Для громадян, які мають стаж менше 15 років, пенсійні виплати не нараховуватимуться, для них передбачена виплата грошової допомоги за умови, якщо дохід менший за прожитковий мінімум (2 481 грн у 2022 році). Для непрацюючих осіб є можливість придбання страхового стажу шляхом укладення договору добровільного страхування(не менше ніж на один рік), який може передбачати одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, коли особа не перебувала в трудових відносинах з роботодавцем та не підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Сума сплаченого єдиного внеску за кожний місяць не повинна бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, а при сплаті за попередні періоди вона помножується на коефіцієнт 2. Прийнято низку нормативно-правових актів у 2021 році, які є базовими для формування правової бази держави на наступні роки. Верховною Радою України прийнятоЗакон України «Про медіацію»від 16 листопада 2021 року № 1875-ІХ (набрав чинності 15 грудня 2021 року). Законом визначено правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою. Його норми поширюються на суспільні відносини, пов’язані з проведенням медіації з метою запобігання виникненню конфліктів (спорів) у майбутньому або врегулювання будь-яких конфліктів (спорів), у тому числі цивільних, сімейних,трудових, господарських, адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим). Законом України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 5 лютого 2021 року (набув чинності 10 червня 2021 року) передбачено, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Але, при цьому ведення паперових трудових книжок не скасовується. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 року № 1066«Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки»(із змінами і доповненнями), завершеноформування нормативно-правової бази для запровадження електронних лікарняних листків. Затверджено порядки формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я; здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності та Інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі. В новій редакції викладено Положення про експертизу тимчасової непрацездатності. Міністерство оборони Українинаказом від 11.10.21 № 313(набрав чинності 17.12.2021) затвердило Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями,після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Законом «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних (ч. 11 ст. 1 Закону). Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони державиу воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резервітільки в добровільному порядку (за контрактом) (ч. 12 ст. 1 Закону). Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку.
Юридичний відділ ЦК Профспілки

з

Профспілковий комітет школи

з 1

Кiлькiсть переглядiв: 1529

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.